Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny V, mały
Malowanie podkładem pistoletem pneumatycznym (Lakiernia)
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są meble biurowe, hotelowe, gabinetowe z płyt melaminowanych, płyt DSP pokrytych melaminą lub okleiną naturalną oraz z płyt PDF i MDF

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Czas pracy: malowanie – około 240 min.

Prace transportowe i przygotowawcze – 180 min.

Pozostały czas przerwy w pracy, oczekiwanie na elementy do lakierowania.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na:

  • lakiery; katalizatory; rozcieńczalniki - toluen, ksylen, butan-2-on, octan izobutylu
  • roztwór barwiący: metanol, toluen, propanon
ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

1800

12,06

nw

 

0,75

butan-2-on

450

900

14,82

nw

octan etylu

200

600

2,69

nw

4-metylopentan-2-on

83

200

2,96

nw

toluen

100

300

28,47

nw

octan izobutylu

200

400

13,72

nw

octan butylu

200

950

1,14

nw

etylobenzen

100

350

2,44

nw

p-, m-ksylen

100

350

10,52

nw

octan metoksypropylu

100

200

9,68

nw

o-ksylen

100

350

1,51

nw

formaldehyd

0,5

1,0

0,006

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe.

Pracownicy stosowali ochrony indywidualne

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.