Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny V, mały
Malowanie podkładem pistoletem pneumatycznym (Lakiernia)
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są meble biurowe, hotelowe, gabinetowe z płyt melaminowanych, płyt DSP pokrytych melaminą lub okleiną naturalną oraz z płyt PDF i MDF

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Czas pracy: malowanie – około 240 min.

Prace transportowe i przygotowawcze – 180 min.

Pozostały czas przerwy w pracy, oczekiwanie na dostawę elementów do lakierowania.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na:

lakier 1

- toluen, octan izobutylu, ksylen, etylobenzen

lakier 2

- toluen, ksylen, butan-2-on

katalizator  

- toluen, octan izobutylu, butan-2-on -

rozcieńczalnik

- toluen, butan-2-on

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

1800

12,86

nw

 

1,67

butan-2-on

450

900

15,69

nw

octan etylu

200

600

7,35

nw

4-metylopentan-2-on

83

200

0,87

nw

toluen

100

300

84,04

nw

octan izobutylu

200

400

21,49

nw

octan butylu

200

950

9,53

nw

etylobenzen

100

350

11,33

nw

p-, m-ksylen

100

350

32,19

nw

octan metoksypropylu

100

200

5,60

nw

o-ksylen

100

350

2,34

nw

formaldehyd

0,5

1,0

0,008

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe. Pracownicy stosowali ochrony indywidualne

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.