Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny V, mały
Operator ręcznej pneumatycznej szlifierki oscylacyjnej (Lakiernia)
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są meble biurowe, hotelowe, gabinetowe z płyt melaminowanych, płyt DSP pokrytych melaminą lub okleiną naturalną oraz z płyt PDF i MDF

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Matowanie polakierowanych elementów mebli. 

Czas pracy: obsługa maszyny – około 320 min.                      

Prace transportowe i przygotowawcze - 120 min.

Pozostały czas: przerwy w pracy.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na pary lakierów ze stanowisk malowania.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

1800

11,30

nw

0,31

butan-2-on

450

900

11,78

nw

octan etylu

200

600

1,78

nw

4-metylopentan-2-on

83

200

0,47

nw

toluen

100

300

9,81

nw

octan izobutylu

200

400

4,94

nw

octan butylu

200

950

0,50

nw

etylobenzen

100

350

0,69

nw

p-, m-ksylen

100

350

5,31

nw

octan metoksypropylu

100

200

3,37

nw

o-ksylen

100

350

0,33

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.