Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ODLEWNICTWO METALI
Zakład II - produkcja wyrobów kanalizacyjnych, duży
Wykańczanie odlewów
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży zakład odlewniczy produkujący wyroby kanalizacyjne z żeliwa szarego, takie jak wpusty ściekowe, włazy kanałowe, rury, kształtki itp.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ -
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na żelaza tlenki

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2002

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Żelazo (tlenki)

5

10

0,04

-

0,3

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe – ze względu na inhalacyjne narażenie na tlenki żelaza

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja ogólna

DOBRA PRAKTYKA:

Główne zagrożenie dla zdrowia pracowników stanowiły wysokie stężenia pyłu, zagrożenia poparzeniem oraz mikroklimat gorący

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.