Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ODLEWNICTWO METALI
Zakład II - produkcja wyrobów kanalizacyjnych, duży
Malowanie zanurzeniowe
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży zakład odlewniczy produkujący wyroby kanalizacyjne z żeliwa szarego, takie jak wpusty ściekowe, włazy kanałowe, rury, kształtki itp.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ -
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na heksan, benzen, heptan,  toluen, octan butylu, oktan, etylobenzen,  p-, m-ksylen, o-ksylen, akrylaldehyd, kumen,  propylobenzen, 3-etylotoluen, 4-etylotoluen; 1,3,5-trimetylobenzen, 2-etylotoluen, 1,2,4-trimetylobenzen,  dekan,  p-cymen,  undekan

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2002

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Heksan

100

400

0,0015

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzen

      1,6

-

0,0115

 

Heptan

1200

2000

0,0013

 

Toluen

100

350

19,85

 

Octan butylu

200

950

0,0375

 

Oktan

1000

1800

0,0145

 

Etylobenzen

100

350

0,0778

 

m-,p-ksyleny

100

350

0,515

 

o-Ksylen

100

350

0,0763

 

Akrylaldehyd

0,2

0,5

0,0048

 

Kumen

100

250

0,235

 

Toluen

100

350

1,7875

 

Propylobenzen

-

-

2,275

 

3-Etylotoluen

100

-

0,16

 

4-Etylotoluen

100

-

0,0108

 

1,3,5-trimetylobenzen

100

170

0,675

 

2-Etylotoluen

100

-

0,09

 

1,2,4-Trimetylobenzen

100

170

0,13

 

Dekan

-

-

0,0022

 

p-Cymen

-

-

0,0015

 

Undekan

-

-

0,0115

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie - ze względu na inhalacyjne narażenie na śladowe ilości benzenu (czynnika   rakotwórczego)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Główne zagrożenie dla zdrowia pracowników stanowiły wysokie stężenia pyłu, zagrożenia poparzeniem oraz mikroklimat gorący


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.