Stanowiska pracy
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE A BHP KIEROWCY ZAWODOWEGO

 

Książki - Bezpieczeństwo na drodze

 

Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców. Wyniki badań
- – Anna Łuczak, Adam Tarnowski

Kwestionariusze temperamentu i osobowości w psychologii transportu są stosowane od lat i stanowią integralną część psychologicznych badań kierowców w zakresie diagnozy predyspozycji do prowadzenia pojazdów lub do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w latach 2011-2013, mających na celu określenie przydatności w orzecznictwie psychologicznym kierowców trzech kwestionariuszy (Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu, Kwestionariusz Osobowości Eysencka oraz Kwestionariusz Impulsywności). Uzyskane wyniki, zaskakujące w swej wymowie, mogą stanowić głos w dyskusji nad teoriami próbującymi wyjaśnić przyczyny wypadków drogowych.  Adresatem publikacji są psycholodzy zajmujący się orzecznictwem psychologicznym w obszarze psychologii transportu oraz rekrutacją i doborem zawodowym.

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 96
ISBN: 978-83-7373-138-7
Rok wydania: 2013


Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego
- Paweł Bartuzi

O ergonomicznych warunkach pracy kierowcy decyduje nie tylko wyposażenie pojazdu, zaprojektowane i wykonane z największą precyzją i z zachowaniem wszelkich norm i zasad ergonomii, ale także jego świadomość sposobów wykorzystywania posiadanego narzędzia pracy. W publikacji przedstawiono skutki utrzymywania nieprawidłowej pozycji ciała podczas pracy (ograniczanie przepływu krwi, zmęczenie, bóle i skurcze mięśni, wydłużenie czasu reakcji) oraz zalecenia dotyczące zapobiegania nadmiernym obciążeniom, których przestrzeganie w istotny sposób wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, zwiększenie komfortu pracy, a w konsekwencji - zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Cena: 8 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-125-7
Rok wydania: 2012


Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Poradnik dla kierowców i pracowników firm transportowych
- Andrzej Najmiec, Anna Łuczak

W publikacji przedstawiono, m.in., specyfikę pracy w transporcie na stanowisku pracy kierowcy komunikacji miejskiej, transportu towarowego, pojazdu uprzywilejowanego i pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz flotowego, a także uwarunkowania sprawności kierowców, m.in. trafną samoocenę kierowcy i ocenę sytuacji drogowej, sprawność psychiczną, radzenie sobie ze zmęczeniem i sennością, zachowania agresywne, złe nawyki, wpływ alkoholu, komunikację i wsparcie społeczne na drodze. Omówiono zagadnienia związane z kulturą bezpieczeństwa i jej kształtowaniem na poziomie indywidualnym i na poziomie przedsiębiorstwa. Poradnik jest adresowany przede wszystkim do kierowców i pracowników firm transportowych.

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 55
ISBN: 978-83-7373-123-3
Rok wydania: 2012


Badania psychologiczne kierowców. Charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych
- Anna Łuczak, Adam Tarnowski

Publikacja jest poświęcona charakterystyce psychometrycznej wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, stosowanych w orzecznictwie psychologicznym do oceny predyspozycji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz do prowadzenia pojazdów. W opisach 6 testów psychologicznych (Test tablic Poppelreutera, Test R-W, Test Couvego, Test krzyżowy, Test czasu reakcji prostej i Test czasu reakcji złożonej) uwzględniono informacje o procedurze badania oraz instrukcję dla osoby przeprowadzającej badanie i dla osoby badanej, a także, przypadku testów aparaturowych, typ urządzenia do przeprowadzania badań. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do psychologów prowadzących psychologiczne badania kierowców. Opracowanie może być sprzedane wyłącznie psychologom po dostarczeniu skanu dyplomu ukończenia magisterskich studiów psychologicznych.

Cena: 20 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 86
ISBN: 978-83-7373-107-3
Rok wydania: 2011