Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

EFEKTYWNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZED PARAMI I GAZAMI ORGANICZNYMI
- P. Pietrowski

Poradnik został przygotowany na podstawie analizy publikowanych wyników prac naukowo-badawczych i doświadczeń poświęconych zjawisku adsorpcji w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym zastosowaniom w ochronie układu oddechowego. Poradnik zawiera krótką charakterystykę porowatych ciał stałych stosowanych do oczyszczania powietrza ze szkodliwych par i gazów, opis teorii adsorpcji oraz omówienie praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem pochłaniaczy, umożliwiające pogłębienie stanu wiedzy w tym zakresie wykładowcom studiów podyplomowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz personelowi odpowiedzialnemu za właściwy dobór środków ochrony układu oddechowego. Szczególny nacisk w poradniku został położony na elementarne zasady użytkowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych.


Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 54
ISBN: 83-7373-121-0
Rok wydania: 2004


DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
- red. A. Pościk

Obszerne opracowanie stanowiące cenną pomoc dla każdego pracodawcy. Pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych I szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. W książce scharakteryzowano poszczególne czynniki, przedstawiono strategię doboru środków ochrony indywidualnej i szczegółowo omówiono rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron.


Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 320
ISBN: 83-88703-01-3
Rok wydania: 2000