Sprawy ogólne BHP
DEPRESJA W PRACY

 

Jak dostosowywać warunki pracy dla osób z depresją?

 

Wymagania ilościowe pracy   

 

 • Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której pracownik nie ma czasu, aby skończyć wszystkie swoje zadania
 • Obciążenie pracą jest powinno być równomierne, aby obowiązki pracownika nie nawarstwiały się
 • Pracownik nie powinien pracować bardzo szybko, aby rozliczyć się ze swoich zadań
 • Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której pracownik ma zaległości w pracy
 • Należy nie dopuszczać do sytuacji, aby osoby pracowały „na podwyższonych obrotach”

 

Nagrody

 

 • Należy dbać o to, aby płaca pracownika była adekwatna do wysiłków, jakie w nią wkłada
 • Praca powinna być dostrzegana i doceniana przez kierownictwo
 • Bezpośredni przełożony powinien rozmawiać z pracownikami o tym, jak wykonują oni swoją pracę
 • Pracownicy powinni być zawsze doceniani, kiedy dobrze wykonują swoją pracę

 

Pracownik powinien mieć wpływ na wykonywaną pracę, czyli na to:

 

 • W jaki sposób wykonuje swoją pracę
 • Kiedy pracuje (przynajmniej w pewnym zakresie)
 • Ile pracy jest mu przydzielane
 • W jakim środowisku pracuje
 • Z kim pracuje

 

Wsparcie przełożonych   

 

 • Bezpośredni przełożony powinien być gotowy słuchać o problemach w pracy
 • Pracownik powinien uzyskiwać pomoc lub wsparcie od swojego bezpośredniego przełożonego
 • Bezpośredni przełożony powinien przykładać dużą wagę do zadowolenia z pracy swoich pracowników
 • Konflikty powinny być skutecznie rozwiązywane przez bezpośrednich przełożonych
 • Bezpośredni przełożony powinien dobrze przydzielać zadania i planować pracę swoich pracowników

 

Sprawiedliwość i szacunek 

 

 • Pracownicy powinni być traktowani sprawiedliwie przez przełożonych
 • Kierownictwo powinno darzyć pracowników zaufaniem w kwestiach związanych z pracą
 • Pracownicy powinni być traktowani z szacunkiem przez kierownictwo
 • Podział obowiązków powinien być sprawiedliwy
 • Należy dbać o to, aby nie było pracowników, którzy są traktowani ulgowo
 • Konflikty powinny być rozwiązywane sprawiedliwie przez kierownictwo
 • Mężczyźni i kobiety powinni być równo traktowani w miejscu pracy
 • W organizacji powinno być miejsce dla starszych pracowników

 

Jakość przywództwa

 

 • Pracownicy powinni ufać informacjom udzielanym przez kierownictwo
 • Kierownictwo powinno skutecznie komunikować się z kadrą
 • Pracownicy powinni móc wyrażać swoje poglądy i odczucia
 • Należy akceptować fakt, że każdy pracownik może się czasem pomylić
 • Kierownictwo powinno traktować poważnie wszystkie sugestie pracowników
 • W razie potrzeby organizacja powinna umożliwić opiekę nad rodziną pracownika
 • Należy z wyprzedzeniem informować pracowników o ważnych decyzjach, zmianach lub planach na przyszłość

 

Rozwój

 

 • Pracownik powinien mieć możliwości rozwoju w swojej pracy
 • Praca powinna sprzyjać ciągłemu tworzeniu nowych pomysłów
 • Pracownik nie powinien przez cały czas robić to samo
 • Praca powinna pozwalać na uczenie się nowych rzeczy
 • Bezpośredni przełożony powinien przykładać dużą wagę do odbywania przez pracownika dodatkowych szkoleń i planowania rozwoju personelu

 

Równowaga praca-życie prywatne

 

 • Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której praca kosztuje pracownika tyle energii, że odbija się to negatywnie na jego życiu prywatnym
 • Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której praca zabiera pracownikowi tyle czasu, że odbija się to negatywnie na jego/jej życiu prywatnym

 

Ponadto, co jest szczególnie ważne dla osób z depresją, należy:

 

 • Stwarzać atmosferę, w której wszyscy pracownicy (także osoby z depresją) czują się częścią społeczności w swoim miejscu pracy
 • Dbać o to, aby pracownicy  dobrze ze sobą współpracowali

 

 

Trening uważności  a  samopoczucie i wydajność pracy

 

W przypadku osób z depresją szczególnie istotne jest budowanie kapitału psychologicznego tych osób np. poprzez udział w treningach i warsztatach, a zwłaszcza w treningu uważności, który może być elementem ich skutecznej rehabilitacji, nie tylko osobistej, ale także zawodowej. Trening uważności, którego istotą jest nauczenie uczestniczących w nim osób,  jak lepiej regulować swoje emocje oraz zwiększać swoją odporność na stres posiada swoją szeroko  udokumentowaną przydatność w pomaganiu osobom z depresją (Manh Dang  i in., 2018).

 

Pracodawcy mogą zatem traktować sponsorowanie lub udział w sponsorowaniu treningu uważności jako  istotny element rozwoju osobistego ale także zawodowego osób z depresją. Wyniki wielu badań wskazują bowiem na to, że wzrost uważności znacząco poprawia nie tylko samopoczucie pracownika, ale także  jego funkcje poznawcze (np. uwagę, koncentrację), regulację emocji i zachowanie, a tym samym prowadzi do wzrostu wydajności pracy oraz lepszego funkcjonowania społecznego w pracy.  Udział w treningu uważności zwiększył wydajność pracy wśród personelu  restauracji (Dane i Brummel, 2014), zespołów przyjmujących pacjentów do szpitala, w tym lekarzy oraz pielęgniarek  (Singh i in., 2002). Inne badania łączą  uważność ze wzrostem zachowań etycznych, prospołecznych i obywatelskich (Reb, Narayanan i Ho, 2015), a nawet  - ze wzrostem zachowań na rzecz bezpieczeństwa wśród  pracowników elektrowni jądrowych (Zhang, Ding, Li i Wu, 2013), Trening uważności zwiększa także umiejętności  przywódcze, kierowania zespołami Reb i in. (2014), np. poprzez lepsze zarządzanie konfliktami w organizacji (Cleirigh i Greaney, 2014) oraz bardziej skuteczne prowadzenie negocjacji (Galinsky i in., 2008). U pracowników, którzy odbyli  trening uważności obniża się poziom ich  wypalenia zawodowego (Flook, Goldberg, Pinger, Bonus i Davidson, 2013; Krasner i in., 2009), stresu zawodowego (Roeser i in., 2013), konfliktu między pracą a rodziną (Allen i Kiburz, 2012) oraz negatywnego nastroju  (Roche, Haar i Luthans, 2014), poprawia się  jakość snu (Hülsheger i in., 2014).