Sprawy ogólne BHP
DEPRESJA W PRACY

 

CO TO JEST DEPRESJA ?

 

Depresja nie jest jedną chorobą, lecz grupą zaburzeń o podobnych objawach, ale mających różne przyczyny i wymagających różnych metod leczenia. Istnieje kilka chorób, w przebiegu których depresja może występować – są to przede wszystkim choroby afektywne (choroba afektywna jedno i dwubiegunowa), psychoza schizoafektywna, a nawet schizofrenia depresja poporodowa, sezonowa, maskowana, młodzieńcza, wieku podeszłego, depresja w chorobach neurologicznych czy onkologicznych, depresja z lękiem, depresja z niepokojem, pobudzeniem, depresja nawracająca, depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej – to tylko niektóre rodzaje depresji (Święcicki, Sienkiewicz-Jarosz, 2018). Wśród objawów depresji wyróżnia się:

  • Objawy emocjonalne: obniżony nastrój – smutek, przygnębienie, którym towarzyszą często lęk, utrata radości życia (począwszy od utraty zainteresowań a skończywszy na zaniedbywaniu potrzeb biologicznych) utrata zdolności do odczuwania przyjemności, czasem dysforia (zniecierpliwienie, drażliwość, kłótliwość)

  • Objawy poznawcze: negatywny obraz siebie, negatywny odbiór własnych dokonań, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, obniżona samoocena, poczucie winy, samooskarżenia, pesymizm i rezygnacja; w skrajnych przypadkach mogą pojawić się także urojenia depresyjne (hipochondryczne, nihilistyczne, klęski, katastrofy)

  • Objawy motywacyjne: problemy z mobilizacją do działania i aktywności, które mogą przybrać formę spowolnienia psychoruchowego (faktycznego zwolnienia ruchów, mimiki i reakcji); trudności z podejmowaniem decyzji

  • Objawy somatyczne: zaburzenia rytmów dobowych (min. zaburzenia snu i czuwania), utrata apetytu (ale możliwy jest również wzmożony apetyt); osłabienie i zmęczenie, spadek libido, rozmaite dolegliwości bólowe (np. bóle głowy, brzucha, karku, ramion), złe samopoczucie fizyczne

  • Myśli i próby samobójcze


Objawy te powinny utrzymywać się przez około 2 tygodnie, aby można było uznać je za symptomy depresji.
W Polsce, problem depresji dotyczy 1 miliona 536 tysięcy osób w wieku 15 lat i więcej, co stanowi średnio 5,3 % populacji, w tym ponad miliona kobiet (6,4%) (Wojtyniak i Goryński, 2016).