Wypadki
WYPADKI W SZKOLE

 

Artykuły - Wypadki w szkole

 

Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w świetle polskich przepisów bhp – analiza
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2017 str. 8-13

mgr Cezary Przygocki okręgowy koordynator społecznej inspekcji pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie mgr Lena Lachowicz główny specjalista ds. bhp, kierownik Biura Usługowego Organizacja Szkoleń BHP w Rozalinie

Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek nie doczekały się do tej pory dogłębnej analizy badawczej. Jeżeli przyjrzymy się danym, to możemy stwierdzić, że wypadkom ulega ponad 1% osób znajdujących się pod opieką szkół (placówek). Niestety wśród tych wypadków mamy również śmiertelne i ciężkie.

 

W ciągu ostatnich 6 lat szkolnych (2010/11-2015/16) doszło do śmierci 188 osób, a wypadkom ciężkim uległo 1269 osób. Dane te wskazują, że należy zwiększyć działania wszystkich zainteresowanych stron mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w  Polsce.Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7/2012 str. 15-17

Dr Inż. Krystyna Myrcha Mgr Inż. Mariusz Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono praktyczne metody identyfikacji „słabych punktów” w szkołach z wykorzystaniem przygotowanych list kontrolnych. Przedstawiono również podstawowe zasady ograniczania ryzyka wypadkowego w szkołach oraz zaproponowano procedury bezpiecznego postępowania. Wszystkie te przedstawione narzędzia mogą ułatwić dyrektorom szkół realizację wymagań prawnych dotyczących okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa oraz ograniczania wypadkowości.Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2012 str. 20-22

Dr Inż. Krystyna Myrcha Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Inż. Mariusz Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł dotyczy wypadków szkolnych w Polsce, których jest tylko niewiele mniej, niż na przykład wszystkich rejestrowanych przez GUS wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono główne miejsca niebezpieczne w szkołach, zagrożenia znaczące i typowe urazy szkolne. Zaproponowano metodykę postępowania w celu skutecznego zmniejszenia liczby wypadków w szkołach oraz ograniczenia ich ciężkości. Przedstawiono również listy kontrolne, jako narzędzia wspomagające identyfikację „słabych punktów” w szkole oraz wyniki ich weryfikacji w 30 polskich szkołach.