Stanowiska pracy
BHP W INTELIGENTNYM ŚRODOWISKU PRACY 4.0

 

Artykuły - "BHP w inteligentnym środowisku pracy 4.0"

 

Inteligentna produkcja w fazie 4.0
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2018 str. 24-25

mgr Michalina Kondej-Matarewicz Centralny Instytut Ochrony pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono pojęcie i charakterystykę "Przemysłu 4.0" jako popularnego określenia zachodzących obecnie przemian gospodarczo - technologicznych prowadzących do powszechnej cyfryzacji środowisk produkcyjnych, zwanych również "czwartą rewolucją przemysłową".Zarządzanie bezpieczeństwem w inteligentnym środowisku pracy (2)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2015 str. 18-20

dr inż. Grzegorz Gralewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono nowe podejście do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymaga ono wykorzystania nowych technologii i rozwiązań opracowanych na potrzeby obszaru związanego z bezpieczeństwem pracy. Wymieniono funkcje bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich potencjalnej roli w hierarchii środków prewencyjnych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.Inteligentne rozwiązania techniczne w przemyśle (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7/2015 str. 16-20

dr inż. Grzegorz Gralewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono główne kierunki wykorzystania nowych technologii tworzonych na potrzeby ekonomicznej i elastycznej produkcji, które wpływają na zmianę warunków środowiska pracy. Zwrócono uwagę na potrzebę wspomagania nowymi technologiami również obszaru związanego z bezpieczeństwem pracy.