Stanowiska pracy
OCENA DRABIN - WYMAGANIA NORM (2017)

 

Artykuły - Ocena drabin

 

Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin przeznaczonych do użytkowania w różnych warunkach
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2018 str. 13-17

dr inż. Andrzej Dąbrowski dr inż. Mariusz Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące  badań i oceny bezpieczeństwa użytkowania drabin, ujęte w normie PN-EN 131-2+A2:2017-02. Wymagania te odnoszą się do dwóch wyodrębnionych kategorii drabin: profesjonalnych i nieprofesjonalnych; obejmują także dodatkowe cykliczne badania zmęczeniowe. Nowe badania drabin są realizowane w warunkach zbliżonych do występujących podczas użytkowania na stanowisku pracy.

W  artykule zwrócono uwagę na zgodność zmian z istniejącym w niektórych krajach podziałem tych urządzeń na kategorie wynikające z zakresu i intensywności ich stosowania. Omówiono szczegółowo nowe wymagania dotyczące badań. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie sprzedawanych na rynku drabin,  podkreślając istotną rolę sprzedawców – powinni oni udzielać wyczerpujących informacji firmom oraz osobom prywatnym na temat norm europejskich i danych technicznych sprzedawanych drabin.