Stanowiska pracy
OCENA DRABIN - WYMAGANIA NORM (2017)

 

NORMY TECHNICZNE

 

[6]  PN-EN 131-2+A2:2017-02 Drabiny - Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie

[7]  PN-EN 131-1:2015-12 Drabiny - Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne

[8]  PN-EN 131-2+A1: 2012-12 Drabiny - Część 2: Wymagania, badania i oznakowanie

[9]  PN-EN 131-3: 2007 Drabiny - Część 3: Informacje użytkowe

[10]  BS 2037:1994 Specification for portable aluminium ladders, steps, trestles and lightweight stagings

 

PRZEPISY  PRAWNE