Stanowiska pracy
OCENA DRABIN - WYMAGANIA NORM (2017)

 

Podsumowanie

 

Na rynku polskim można kupić drabiny przeznaczone zarówno do użytku profesjonalnego, jak i nieprofesjonalnego. Zaleca się, aby pracodawcy w Polsce wybierali drabiny spełniające nowe wymagania PN-EN 131, dotyczące:

  • wytrzymałości szczebli/stopni na obciążenia statyczne,
  • wytrzymałości drabin na skręcanie i obciążenia zmęczeniowe oraz
  • zabezpieczenia przed poślizgiem (drabiny przystawne).


Zgodnie z nowymi wymaganiami normatywnymi istotny jest także wybór klasy drabiny (profesjonalnej i nieprofesjonalnej) stosownie do ich przewidywanego zastosowania i intensywności użytkowania. Wybierając drabinę profesjonalną pracodawca będzie miał pewność, że wytrzyma ona nie tylko zwiększone obciążenia podczas pracy, ale także będzie się charakteryzować większą wytrzymałością zmęczeniową, a tym samym trwałością.

Użytkownicy indywidualni powinni także mieć wiedzę na temat wymagań normatywnych, dotyczących parametrów technicznych kupowanych, a następnie użytkowanych przez siebie drabin. Dotyczy to zwłaszcza tych nie- spełniających wymagań PN-EN 131, na których widnieje informacja o niższym obciążeniu roboczym ze względu na zastosowanie domowe. Warto zastanowić się, czy taka drabina będzie wystarczająco bezpieczna, biorąc pod uwagę planowany zakres prac domowych.

Przy doborze drabin do rodzaju wykonywanych prac istotną rolę pełnią sprzedawcy. Powinni oni zawsze dysponować aktualną wiedzą dotyczącą norm europejskich i danych sprzedawanych drabin, żeby móc udzielać wyczerpujących informacji klientom - bez względu na to czy są to firmy, czy osoby prywatne.

 

 

_________________

Publikacja opracowana na podstawie prac realizowanych w IV etapie programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy.