Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE WIEKIEM PRACOWNIKÓW - WIEDZA I PRAKTYKA

 

BIBLIOGRAFIA

[1]  Walker A. The Emergence of Age Management in Europe. "International Journal of Organizational Behaviour" 2005,10,1:685-697

[2]  Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 2010

[3]  Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 2015

[4]  Cedefop. Increasing the value of age: guidance in employers' age management strategies. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, Cedefop research paper; No 44

[5]  Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Promowanie zrównoważonego życia zawodowego. Przewodnik po kampanii. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2016

[6]  Liwiński J., Sztanderska U. Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013

[7]  Naegele G., Walker A. A guide to good practice in age management. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006

[8]  Shephard R.J. Worksite health promotion and the older worker. „International Journal of Industrial Ergonomics" 2000,25:465-475

[9]  Crawford J.O. Working untli70, government policy, economic need and the role of ergonomics and occupational health. International Congress Series 2005,1280:29-34

Publikacja opracowana na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.