Stanowiska pracy
BHP - ELEKTROWNIE WIATROWE

 

Podsumowanie

Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom podczas użytkowania elektrowni wiatrowych oraz innych instalacji OZE w Polsce mają coraz większe znaczenie. Wynika to po pierwsze z notowanego w ostatnich latach oraz prognozowanego w następnych wzrostu udziału energii ekologicznej, wynikającego z polityki państwa zmierzającej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Po drugie zaś, z potrzeb zapewnienia właściwego funkcjonowania parkom wiatrowym po upływie gwarancji producenta. Wiąże się to z zwłaszcza z koniecznością prowadzenia regularnych przeglądów i konserwacji infrastruktury parku wiatrowego. Wielu użytkowników elektrowni wiatrowych w Polsce nie chce być w tych działaniach zależnymi od płatnego serwisu producenta, lecz wolałoby polegać na własnych pracownikach. Wymaga to jednak nie tylko odpowiedniej wiedzy i opanowania umiejętności technicznych związanych z realizacją typowych czynności konserwacyjnych, lecz również umiejętnego postępowania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa urazu.

Opracowanie i wdrożenie zasad postępowania podczas typowych prac w elektrowniach wiatrowych, uwzględniających ich specyfikę a także umiejętności i kwalifikacje pracowników umożliwia ograniczenie ryzyka zawodowego przy użytkowaniu elektrowni wiatrowych.