Sprawy ogólne BHP
EWAKUACJA Z BUDYNKÓW

 

Podsumowanie

 

Matematyczne modelowanie zachowania się ludzi w czasie ewakuacji i badania symulacyjne umożliwiają ocenę procesu ewakuacji i obserwację ruchu pieszych w wybranych fragmentach budynku. To z kolei pozwala na ujawnienie „wąskich gardeł", pojawiających się w czasie ewakuacji w badanym budynku i hamujących ten proces. Eliminacja takich miejsc - w trakcie symulacji komputerowych - umożliwia ocenę, na ile wpływa to na wzrost efektywności procesu ewakuacji. Jest też możliwe porównanie czasów ewakuacji przy różnych rozwiązaniach architektonicznych wnętrz budynków. W szczególności stwierdzono, że czas ewakuacji zależy m. in. od: rozkładu wewnętrznego pomieszczenia, rodzaju i liczby mebli we wnętrzu, liczby osób przebywających w pomieszczeniu bądź budynku, liczby kondygnacji w budynku, i oczywiście od prędkości zamierzonej, czyli poziomu zagrożenia pieszych w czasie ewakuacji. Wpływy wymienionych wyżej czynników na czas ewakuacji są ze sobą w znacznym stopniu skorelowane.

Ogólnie można stwierdzić, że najmniejsze czasy ewakuacji występują w pomieszczeniach o prostym rozkładzie wewnętrznym, w których liczba osób na m2 powierzchni jest niewielka. Wzrost poziomu zagrożenia do pewnego poziomu przyśpiesza proces ewakuacji, gdyż ludzie poruszają się szybciej i w sposób laminarny. Jednak wzrost poziomu zagrożenia - czyli wartości vD powyżej pewnej charakterystycznej dla danego przypadku wartości krytycznej prowadzi do wzrostu oddziaływań pieszego z innymi pieszymi i z elementami otoczenia architektonicznego i powstania turbulencji w ruchu pieszych. Wtedy czasy ewakuacji silnie wzrastają.

Metoda modelowania matematycznego i badania symulacyjne mogą być przydatne przy szkoleniu służb aktywnych w czasie zagrożeń bezpieczeństwa budynków, w szczególności służb pożarniczych, oraz przy projektowaniu i oznaczaniu dróg ewakuacji w budynkach.

 

PIŚMIENNICTWO

 

[1]    Bohannon J. Directing the Herd: Crowds and the Science of Evacuation. "Science" 2005,310: 219- 221

[2]    Helbing D., Farkas I., Vicsek T. Simulating Dynamical Features of Escape Panic. "Nature" 2000,407:487-490

[3]    Schweitzer F. Brownian Agents and Active Particles. Springer, Berlin 2003

[4]    P. G. Gipps, B. Marksjo A microsimulation model for pedestrian flows. "Mathematics and Computers in Simulation", 1985,27:95-105

[5]    Parisi D. R., Doroso C. O. The Role of Panic in the Room Evacuation Process. "Int. J. Mod. Phys. C", 2006,17:419-434

[6]    Helbing D., Molnar P Social force model for pedestrian dynamics. "Phys. Rev. E" 1995, 51:4282-4286 (1995)

[7]    Helbing D. Quntitative Socjodynamics: Models of Social Interaction Processes. Kluwer Academic, 1995

[8]    Parisi D.R., Dorso C.O. Microscopic dynamics of pedestrian evacuation. "Physica A" 2005, 354, 606

[9]    Jaskółowski W. i Kępka P. Emergency evacuation of people from buildings. Bell Studio, Warszawa, 2011

[10]  Helbing D., Johansson A. and Al-Abideen H.-Z. "Phys. Rev. E", 2007,75, 046109

[11]  Kosiński R.A., Grabowski A. Langevin equations formodeling evacuation processes. "Acta Phys. Polon. B" Proc. Supplement, 2010, 3:365- 376)

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.