Stanowiska pracy
BEZPIECZEŃSTWO MOTOCYKLISTÓW, A ODZIEŻ OCHRONNA

 

Bezpieczeństwo motocyklistów w aspekcie stosowanej odzieży ochronnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2012 str. 12-15

Mgr Inż. Magdalena Zwolińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Już od XX wieku motocykle są bardzo popularnym środkiem transportu. Należy jednak pamiętać, iż jazda motocyklem pociąga za sobą większe ryzyko wypadku niż jazda samochodem. Jedyną ochroną jest specjalistyczna odzież. Stanowi ona ochronę nie tylko przed czynnikami atmosferycznymi (takimi jak: deszcz, słońce, wiatr), ale przede wszystkim jest jedyną ochroną w momencie upadku czy zderzenia z innymi pojazdami lub obiektami. Odzież zatem musi spełniać wymogi wytrzymałości na uderzenia, ścierania, wypychania czy przecięcia. W artykule przedstawiono krótki opis norm dotyczących odzieży motocyklowej, a także odczuć subiektywnych motocyklistów w zakresie stosowania tejże odzieży.