Stanowiska pracy
BEZPIECZEŃSTWO MOTOCYKLISTÓW, A ODZIEŻ OCHRONNA

 

Wnioski

 

Wyniki uzyskane podczas badań wykazały, iż badana odzież motocyklowa powoduje duże obciążenie cieplne dla jej użytkowników. Przeprowadzone badania ankietowe, dot. odczuć subiektywnych (m.in. wrażeń cieplnych) również potwierdziły wyniki z badań fizjologicznych o odczuwaniu przez użytkowników dyskomfortu cieplnego.

 

Wyniki uzyskane podczas badań z udziałem ochotników wykazały, iż odzież motocyklowa wpływa negatywnie na organizm człowieka. Wartości wilgotności względnej mierzonej w przestrzeni miedzy ciałem/bielizną a odzieżą oscylują w granicach 70-80% (szczególnie dla punktu pomiarowego umieszczonego na prawej części klatki piersiowej). Przyjmuje się, że wilgotność w tych granicach stanowi duże obciążenie dla organizmu, zwłaszcza układu krążenia podczas wykonywania wysiłku. Wysokie wartości temperatury skóry (Tsk ≥33 °C) potwierdzają fakt odczuwania dyskomfortu podczas użytkowania badanej odzieży motocyklowej.

 

Wzrost temperatury wewnętrznej nie zależnie od badanego zestawu odzieży, potwierdza fakt, iż odzież motocyklowa stanowi duże obciążenie dla organizmu – może doprowadzić do jego przegrzania, co może przyczyniać się do zmniejszenia efektywności i dokładności wykonywanych czynności.

 

Również wysokie wartości izolacyjności cieplnej odzieży wpływają negatywnie na odczuwanie komfortu termicznego.