Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Dofinansowanie z środków UE

 

Firmy stabilne (nie powoływane tylko na okoliczność wykonywania określonego, pojedynczego zamówienia), pomimo złożonych procedur aplikacyjnych mają możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej [21]. Środki te mogą być przeznaczane np. na zakup wyposażenia roboczego (nowego i używanego) oraz szkolenia pracowników ale także na środki ochrony zbiorowej i indywidualnej przed zagrożeniami. Pomocne dla podwykonawców w tym zakresie mogą być działające w Polsce firmy konsultingowe.

 

_________________

 

[21] Portal funduszy europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ dzialaniapromocyjne/PI/Aktualnosci/Strony/dotacje_msp_cpi_16042013.aspx