Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Firmy jednoosobowe na placach budów

 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą współpracować i koordynować swoje działania oraz wymieniać informacje z pracodawcami, innymi pracownikami i osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek w tym samym miejscu pracy. Powinni oni dbać o swoje własne bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo innych osób, na które mają wpływ wykonywane przez nich prace. Powinni oni współpracować z kierownikiem - koordynatorem ds. bhp, który podejmuje działania w celu upewnienia się, czy osoby prowadzące działalność na własny rachunek są w dostatecznym stopniu informowane o sprawach związanych z bezpieczeństwem a także zostały odpowiednio przeszkolone oraz posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie kwestii bezpieczeństwa, które są istotne w ich pracy. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek upewniają się, czy planują, organizują i monitorują swoją pracę w sposób wystarczający do zapewnienia własnego bezpieczeństwa i zdrowia oraz bezpieczeństwa i zdrowia innych osób, zgodnie z postanowieniami planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.