Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Środki ochrony przed urazami na placu budowy

 

Pracodawca niezależnie od sytuacji ekonomicznej powinien, oprócz minimalnej stawki wynagrodzenia, zapewnić pracownikom odpowiednie wyposażenie pracy oraz środki ochrony przed zagrożeniami [1]. Należy przy tym utrzymywać priorytet stosowania środków ochrony zbiorowej i nie zastępować ich środkami ochrony indywidualnej. Nie powinno się także przerzucać kosztów poprawy BHP na wykonawców, np. poprzez zawieranie umów zleceń lub samo zatrudnianie itd. Natomiast pracownicy powinni także doceniać starania pracodawcy idące w kierunku poprawy ich bezpieczeństwa na równi ze środkami przeznaczonymi na ich wypłaty.

Stosowanie technicznych środków ochronnych należy odpowiednio zaplanować i zaprojektować. Powinny zostać także objęte systematycznym, rutynowym monitorowaniem, podczas którego uwzględnia się modyfikacje, przebudowy, niekorzystne warunki pogodowe oraz warunki użytkowania.

 

Wielu pracowników małych firm budowlanych z racji wykonywanych prac przebywa na wysokości. Mogą to być np. prace takie jak: malarz – szpachlarz, murarz – tynkarz, tynkarz – malarz – szpachlarz - monter płyt gipsowo-kartonowych, posadzkarz – betoniarz, murarz – pracownik ogólnobudowlany. Z tej przyczyny wiele firm musi stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 

Podczas wykonywania prac na wysokości należy zastosować przede wszystkim następujące środki ochronne: odpowiednie zaplanowanie prac (bezpieczne metody pracy), inne sposoby pracy lub urządzenia (aby uniknąć prac na wysokości), rusztowania lub podesty robocze, ograniczenie prac w trudnych warunkach atmosferycznych, urządzenia ograniczające skutki upadku oraz wysokość spadania, takie jak siatki ochronne, systemy powstrzymywania upadku. Podwykonawcy powinni także zwrócić uwagę na oferowane im środki ochrony indywidualnej, które  powinny być dostarczone użytkownikowi wraz z instrukcją obsługi, odpowiednim oznakowaniem i deklaracją zgodności [11].

 

 

__________________

 

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.. U. 1998, nr 21, poz. 94, ze zm.)

 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki , z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).