Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Presja czasu

 

Przestrzeganie norm czasu pracy, zgodnie z umowami, jest również elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa wykonywania prac. Dotyczy to również zachowania sztywnych wymogów dla operatorów maszyn budowlanych (np. żurawi). Krótkie terminy wykonywanych prac są problemem dla podwykonawców. Wiąże się to także z ograniczonym czasem realizacji zadań i karami za nieterminowe wykonanie.

 

Pospiech i reżim czasowy wpływają jednak na spadek poziomu bezpieczeństwa pracy. Jednak, jeżeli te same czynności trzeba wykonać szybciej to jest oczywiste, że odbywa się to na skutek pominięcia stosowania środków związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa prac, np.: krawężników balustrad, zabezpieczeń wykopów lub placów budów znajdujących się w sąsiedztwie osób postronnych. Presja czasu powoduje także ograniczanie kosztów, np.: zakupu lub wynajmu zabezpieczeń oraz ich montażu i demontażu, dodatkowego sprzętu do robót budowlanych, czy też kosztów związanych z nabywaniem przez pracowników wymaganych kwalifikacji.