Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi bhp

 

Podwykonawcy powinni, korzystać z usług sprawdzonych firm zewnętrznych wykonujących zadania służby BHP. Kryterium wyboru nie może być tylko niska cena ponieważ takie działanie nie sprzyja budowaniu trwałego i skutecznego systemu BHP w ich firmach. Wg przepisów prawnych [1,5] pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp: pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjalistom spoza zakładu pracy.

 

Również sam pracodawca może wykonywać zadania tej służby jeśli posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz jeśli:

  • zatrudnia do 10 pracowników, lub
  • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Przy powierzeniu wykonywania zadań służby bhp osobom spoza zakładu pracy (w ramach umów zleceń, umów cywilno-prawnych itp.) pracodawcy małych firm budowlanych powinni wziąć pod uwagę, że powinny mieć one kwalifikacje co najmniej specjalisty ds. bhp. Tego typu kwalifikacje uzyskują osoby mające:

  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz
  • co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp.

 

 

__________________

 

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.. U. 1998, nr 21, poz. 94, ze zm.)

[5] Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109 poz. 704, ze zm.).