Stanowiska pracy
WARUNKI PRACY KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

 

Obciążenie pracą umysłową na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych
- K. Zużewicz, J. Kamińska, J. Bugajska, M. Konarska

W poradniku przedstawiono problem obciążenia pracą umysłową oraz minimalizacji jego negatywnych skutków na dwóch wybranych stanowiskach o szczególnie dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych: kontrolera ruchu lotniczego (KRL) i pilota samolotu. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z problemem zmęczenia: skutki zmęczenia w pracy na stanowisku KRL i możliwe strategie jego ograniczania, wpływ pracy zmianowej na zmęczenie i sen, wiarygodność oceny poziomu odczuwanego zmęczenia, przerwy w pracy jako sposób ograniczania zmęczenia, rola światła w poprawie nastroju i poziomu czujności, system zarządzania zmęczeniem. Sklasyfikowano i omówiono przykładowe subiektywne metody oceny obciążenia pracą, m.in. kwestionariusze: SWAT (Subjective Workload Assessment Technique) czy Twoja praca, będący adaptacją kwestionariusza Roberta Karaska. Omówiono najczęściej wykorzystywane w ocenie obciążenia pracą umysłową parametry fizjologiczne: częstość skurczów serca uzyskiwaną przez rejestrację sygnału EKG oraz aktywność percepcyjną badaną na podstawie rejestracji ruchów gałek ocznych (okulografia). Przedstawiono przykład kwestionariusza stworzonego specjalnie do oceny uciążliwości związanych z warunkami fizycznymi środowiska pracy KRL. Poradnik jest adresowany do organizatorów pracy, pracowników, przedstawicieli służby bhp, pracodawców.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 63
ISBN: 978-83-7373-181-3
Rok wydania: 2014


Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii
- red. Juliszewski Tadeusz, Ogińska Halszka, Złowodzki Maciej

 

"Monografia ukazuje nowe obszary badań ergonomicznych, powstające w wyniku tworzenia się społeczeństwa informacyjnego w skali globalnej - zjawiska charakterystycznego dla początku XXI wieku i budzącego wiele nadziei na lepszą przyszłość, lecz jednocześnie rodzącego wiele poważnych obaw o kondycję naszego człowieczeństwa. Poświęcona jest jednolitemu, sprecyzowanemu w tytule problemowi - obciążeniu psychicznemu pracą. Problem ten jest jednak wielowątkowy i wyraźnie interdyscyplinarny. Znajduje to odzwierciedlenie w tematyce szesnastu rozdziałów, których autorami są doświadczeni naukowcy, analizujący zagadnienie z różnych stron: neurobiologii, medycyny, psychologii, organizacji pracy, inżynierii ergonomicznej, architektury, filozofii."

cyt. z recenzji wydawniczej prof. dr hab. inż. Edwina Tytyka

 

Komitet Ergonomii PAN,

Kraków 2011Liczba stron: 328
ISBN: 978-83-61236-14-6
Rok wydania: 2011
Tematyka: Ergonomia


Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych.
- red. Jan F. Terelak

 

Katedra Psychologii Pracy i Stresu w ramach programu badawczego prowadzi badania empiryczne, mające na celu identyfikacje źródeł stresu zawodowego oraz determinant psychologicznych efektywnego radzenia sobie z tego typu stresem. Pod kierownictwem prof. J. F. Terelaka poddano analizie 17 wybranych arbitralnie zawodów stresowych. Książka prezentuje wyniki badań, które mogą posłużyć do weryfikacji kryteriów selekcji zawodowej.Liczba stron: 637
ISBN: 978-83-7072-428-3
Rok wydania: 2007