Opisy zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI MECHANICZNE

 

 • K. Myrcha, M. Dąbrowski: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management) Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • M. Dąbrowski, K. Myrcha: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management) Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Gierasimiuk J., Dąbrowski A. Kalwasiński D.: Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami mechanicznymi w budownictwie., SEKA, Warszawa, 2008
 • Dąbrowski A.: Ochrona przed urazami podczas wykonywania robót ziemnych. Zapobieganie wypadkom podczas użytkowania maszyn do robót ziemnych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Dąbrowski A., Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo wykonywania robót budowlanych., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Dąbrowski A: Ochrona przed urazami w budownictwie: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Dąbrowski A.: Wyposażenie i techniczne środki ochronne do prac na wysokości.. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 11, s.
 • Dąbrowski A., Pościk A.: Bezpieczeństwo użytkowania maszyn ręcznych: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Kowalewski St., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy", CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Stala A., Dąbrowski A.: Wdrażanie i realizacja systemu monitorowania bhp na placu budowy.. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 4, s.
 • A. Biernacki: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2, s. 14-17
 • A.Dąbrowski: Upadki na powierzchni - jak ich unikać?. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 4, s.
 • Benczek K., Gliński M., Dąbrowski M., Karski H.: Zasady ograniczania ryzyka zawodowego podczas obróbki drewna twardego ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A, Mikulski W., Olszewski A.: Zagrożenia związane z pozyskiwaniem i transportem drewna. Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas pozyskiwania drewna. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A., Pościk A: Zagrożenia mechaniczne związane z użytkowaniem maszyn ręcznych., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski M.: Zapobieganie wypadkom przy pracach stolarskich. Bezpieczeństwo pracy, 2005, nr 1, s. 18-21
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • A.Dąbrowski: Rozwiązania konstrukcyjne przenośnych pilarek łańcuchowych zwiększające bezpieczeństwo ich obsługi. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 12, s.
 • J. Gierasimiuk: System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 3, s. 3 - 6
 • J. Gierasimiuk: Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn według przepisów krajowych wprowadzających dyrektywy UE, (W: Dyrektywa EEC/89/655. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń - nowe zadania dla polskich spawalników i mechaników) SIMP, Warszawa, 2004
 • J. Gierasimiuk: Zasady oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami UE, (W: Ocena zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa według wymagań UE, Pod red.: CIOP-PIB) , Poznań, 2004
 • J. Gierasimiuk: Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa. , 2004, nr 3, s. 7 - 12
 • K.Tott: Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 1, s. 2 - 6
 • Roman-Liu D.: Maximum force of tip pinch, lateral pinch and palmer pinch in relation to maximum handgrip force - A Meta Analysis. Biology of Sport, 2003, nr 20 (4), s. 303-319
 • B.Siemiątkowska, R.Kosinski: Inteligentny system ochrony pracy zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: Konferencja "Automation 2002") , Warszawa, 2002
 • R.Kosiński: Sztuczne Sieci Neuronowe - Dynamika Nieliniowa i Chaos, WNT, Warszawa, 2002
 • R.Kosiński, D.Dudek: On the effect of size on the occurrence of chaos in diluted neural networks, (W: Int. Conference "Dynamics Days") , Heidelberg, Niemcy, 2002
 • R.Kosiński, M.Sinołęcka: On the Influence of Synaptic Dilution on Memory Properties of Artificial Neural Networks, (W: Int. Conf. On Neural Networks and Soft Computing) , Zakopane, 2002
 • A. Dąbrowski: Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna - porady dla użytkowników i przyszłych nabywców tych maszyn. Budujemy Dom, 2001, nr 12, s.
 • A. Dąbrowski, J. Koton, P. Tadzik: Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Saulewicz: Nowelizacja dyrektywy dotyczącej maszyn (98/37/EC). Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 3, s. 25-27
 • A. Saulewicz: Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową (98/37/EC). Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9, s. 24-26
 • B.Siemiątkowska, R.Kosiński: Wizyjny system ochrony zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: VII Krajowa Konferencja Robotyki, Lądek Zdrój) Pr. Naukowe Inst. Cybernetyki Techn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
 • B.Siemiątkowska, R.Kosiński: Neuronowy system bezpieczeństwa dla zautomatyzowanych stanowisk pracy, (W: XII konf. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna) , Warszawa, 2001
 • D. Podgórski, B. Miareczko, D. Pleban: Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia., (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, T.15) CIOP, Warszawa, 2001
 • Karski H.: Połączenia ochronne w maszynach. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 11, s.
 • M. Dąbrowski: Techniczne metody ograniczania zagrożenia odrzutem występującego podczas frezowania drewna. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 3, s. 18-20
 • M. Dąbrowski: Frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Bezpieczeństwo konstrukcji wyposażenia oraz użytkowania, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Kowalska J., Dąbrowski M., Jankowska E., Mikulski W.: Kształtowanie prawidłowych warunków pracy w zakładach meblarskich. Zalecenia., CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • R.A.Kosiński, A.Krawiecki, A.Sukiennicki: Chaotic Dynamics of a Linear Chain of Periodically Stimulated Neurons with Random Synaptic Conections. Acta Phys.Polon., 2001, nr A100, s. 89 - 99
 • S. Kowalewski: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne nieodgradzające. Funkcjonalne środki bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 5, s. 4-8
 • Tokarski, T., Myrcha, K., Kamińska, J., Konarska, M., Kurkus-Rozowska, B., Łuczak, A., Serafin, R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • A. Dąbrowski: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, CIOP, Warszawa, 2000
 • A.Krawiecki, A.Sukiennicki, R.A.Kosiński: Resonance and noise-enchanced order with spatiotemporal periodic signal. Phys. Rev.E, 2000, nr 62, s. 7683 - 7689
 • A.Krawiecki, A.Sukiennicki, R.Kosiński: Stochastic resonance in two coupled threshold elements with phase-shifted input signals. Acta Phys. Polon.B, 2000, nr 31, s. 1015 - 1025
 • A.Krawiecki, A.Sukiennicki, R.Kosiński: Stochastic resonance in coupled threshold elements with input signals shifted in phase. Int. J. of Modern Phys. B, 2000, nr 14, s. 837 - 852
 • A.Krawiecki, A.Sukiennicki, R.Kosiński: Stochastic resonance, with spatiotemporal signal in a chain of threshold elements with unidirectional coupling, (W: Międzynarodowa Konfer. "2YK Symp. on Statistcal Phisics") , Zakopane, 2000
 • J. Gierasimiuk: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.3. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne. Projektowanie elementów informacyjnych i sterowniczych., CIOP, Warszawa, 2000
 • K. Myrcha, J. Gierasimiuk, J. Wróbel: Czynniki mechaniczne; Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.6. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, CIOP, Warszawa, 2000
 • S.Tomaszkiewicz, M.Dąbrowski: Zagrożenia w rolnictwie. Pilarki tarczowe, CIOP, Warszawa, 2000