Opisy zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI MECHANICZNE

Zagrożenia mechaniczne to wszelkie oddziaływania na człowieka czynników fizycznych, które mogą być przyczyną urazów powodowanych mechanicznym działaniem części maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych materiałów stałych bądź płynnych. Do podstawowych zagrożeń mechanicznych zalicza się zagrożenie:


  • zgniataniem (zgnieceniem, zmiażdżeniem)
  • ścinaniem
  • cięciem (obcięciem, odcięciem)
  • wplątaniem, wciągnięciem lub pochwyceniem (zmiażdżeniem, złamaniem)
  • uderzeniem (obtarciem, uderzeniem, pęknięciem, złamaniem)
  • kłuciem (przekłuciem, przebiciem)
  • ścieraniem (starciem lub obtarciem)
  • wytryskiem cieczy pod wysokim ciśnieniem (uderzeniem, poparzeniem)

Przykłady ilustrujące zagrożenia mechaniczne przedstawiono w tablicy 1.