Szczególne rodzaje pracy
OCHRONA PRACY KOBIET

 

Ochrona pracy kobiet - konieczny warunek ochrony zdrowia kobiet pracujących - Medyczne uzasadnienie przepisów dotyczących prac wzbronionych kobietom.
- T. Makowiec-Dąbrowska

Już podczas ustalania dopuszczalnych poziomów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych uwzględniane są odmienności morfologiczne i fizjologiczne kobiet, które powodują, że ich wrażliwość na czynniki występujące w środowisku, możliwości oraz zdolność do pokonywania niektórych obciążeń jest inna niż mężczyzn. W niektórych przypadkach istnieje konieczność tworzenia innych normatywów higienicznych dla kobiet i mężczyzn. Wydawca: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w ŁodziLiczba stron: 59
ISBN: 83-88261-96-7
Rok wydania: 2000
http://www.imp.lodz.pl