Opisy zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE

 

Kręgosłup a zdrowie
- D. Zawieska, J. Nowotny, W. Niesłuchowski, D. Liu, S. OwczarekFormat: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 84
ISBN: 83-88703-09-9


Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej
- P. Łach

W broszurze omówiono czynniki ryzyka występujące podczas pracy na stanowiskach pracy powtarzalnej powodujące powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, metody oceny ryzyka nadmiernym obciążeniem zewnętrznym oraz wewnętrznym oraz identyfikację zmęczenia mięśniowego. Przedstawiono możliwe zmiany na stanowisku pracy oraz w systemie pracy mające na celu minimalizację poziomu ryzyka pojawiania się dolegliwości mięśniowo-szkieletowych będących bezpośrednimi następstwami pracy powtarzalnej.

Cena 10 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-226-1
Rok wydania: 2016


Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych
- Marzena Malińska, Mirosław Smirnow

Broszura „Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych” zawiera około 90 przykładów ćwiczeń fizycznych, proponowanych przez fizjoterapeutę, w celu profilaktyki dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. W pierwszej części zamieszczono przykłady ćwiczeń fizycznych związanych z charakterem wykonywanej pracy. Ćwiczenia zostały przygotowane dla pracowników wykonujących pracę w pozycji siedzącej, w pozycji stojącej i wykonujących ciężką pracę fizyczną. W dalszej części zamieszczono ćwiczenia zalecane jako profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych dla odcinka szyjnego kręgosłupa, odcinka lędźwiowo-krzyżowego, obręczy barkowej, kończyny górnej (przedramię, staw nadgarstkowy, ręce) i kończyny dolnej (podudzie, staw skokowy, stopy).

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 72
ISBN: 978-83-7373-180-6
Rok wydania: 2014


Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów
- Tomasz Tokarski

Broszura dotyczy adaptacji stanowisk pracy montażystów i operatorów do możliwości i potrzeb pracowników z niepełnosprawnością ruchową kończyny górnej. Wskazano możliwości zatrudnienia takich osób i wykorzystania nożnych elementów sterowniczych w celu ograniczenia obciążenia niepełnosprawnej kończyny górnej. Przedstawiono także warunki, jakie musi spełniać takie stanowisko pracy, aby praca wykonywana przez osobę niepełnosprawną nie pogłębiała jej niepełnosprawności. Publikacja jest skierowania do pracodawców, pracowników oraz służb bhp mających wpływ na zatrudnienie lub pracowników z omawianą niepełnosprawnością.

Nakład wyczerpany


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-121-9
Rok wydania: 2012


KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY - aspekty zdrowotne i ergonomiczne
- pod redakcją J. Bugajskiej wydanie trzecie zaktualizowane

W monografii omówiono aspekty zdrowotne pracy z komputerami, w tym jako najistotniejsze - obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ pracy z komputerami na choroby skóry i przebieg ciąży. Zawarto tu również wytyczne ergonomiczne, dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu oraz organizacji pracy, a także parametry środowiska pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne). W monografii uwzględniono zmiany w przepisach prawnych i poglądach na czynniki fizyczne występujące na komputerowych stanowiskach pracy. W wytycznych uwzględniono dane z odpowiednich norm polskich oraz normy międzynarodowej ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals).Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 148
ISBN: 83-7373-031-1
Rok wydania: 2003


Dolegliwości i choroby kręgosłupa. Skąd się biorą i jak się przed nimi chronić?
- J.Kamińska J., D. Roman-Liu

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBFormat: Format A5
Liczba stron: 20
ISBN: 83-88703-65-X
Rok wydania: 2000
Tematyka: Ergonomia