Opisy zagrożeń zawodowych
OŚWIETLENIE STANOWISK PRACY

 

Oświetlenie stanowisk pracy
- A. Wolska, A. Pawlak

W monografii przedstawiono podstawy prawne dotyczące zapewnienia odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy, podstawową wiedzę na temat związków między widzeniem a oświetleniem oraz parametrów oświetlenia wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy (natężenia oświetlenia oraz jego równomierności, olśnienia, zarówno bezpośredniego, jak i odbiciowego, a także migotania światła i efektów stroboskopowych), wskazano sposoby prawidłowego oświetlania stanowisk pracy stałych i ruchomych wraz z informacjami o źródłach światła i oprawach stosowanych do celów oświetleniowych. Przedstawiono także sposób podejścia do problemów związanych z nieodpowiednim oświetleniem oraz działania zmierzające do poprawy tego stanu, a tym samym do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tym czynnikiem.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 175
ISBN: 978-83-7373-031-1
Rok wydania: 2007