Stanowiska pracy
STANOWISKO PRACY SPAWACZA

 

Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2021 str. 22-27

mgr inż. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule dokonano analizy potencjalnych zagrożeń wynikających z emisji promieniowania nadfioletowegooraz przedstawiono kryteria oceny zagrożenia tym promieniowaniem. Scharakteryzowano źródła promieniowania – elektryczne promienniki oraz technologiczne źródła promieniowania UV. Następnie przedstawiono wyniki oceny ryzyka zawodowego dla przykładowych stanowisk pracy, na których występuje ekspozycja pracowników na promieniowanie UV.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.8772

 

Rozszerzona wersja artykułuOddziaływanie gorących cząstek powstających podczas spawania na odzież ochronną - nowa metoda badania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2011 str. 14-16

Mgr Inż. Krzysztof Łężak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono rolę odzieży w ochronie spawaczy przed działaniem promieniowania cieplnego i gorących cząstek metali powstających w trakcie spawania. Przedstawiono zasadę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy, która jednoznacznie określa właściwości ochronne materiałów dla przypadków, w których ma miejsce trwałe osadzenie się na powierzchni materiału gorącej cząstki i ewentualne przebicie go w wyniku stopienia lub przepalenia.Badanie narażenia spawaczy na cząstki zawarte w dymach spawalniczych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2011 str. 7-9

Dr Inż. Elżbieta Jankowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki badania stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek emitowanych do środowiska pracy podczas spawania stali kwasoodpornej elektrodami o symbolu OK 61.30/308L-17. Badania wykonane metodą filtracyjno-wagową (próbniki typu PCIS) oraz metodami optycznymi (AERO-TRAK, GRIMM, DUST-TRAK) wykazały, że podczas całego dnia pracy spawacz może być narażony na zmienne ilości cząstek z reguły o wymiarach poniżej 10 µm, przy czym dymy spawalnicze zwykle zawierają znaczne ilości cząstek ultradrobnych i drobnych o wymiarach poniżej 1 µm.Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2008 str. 22-25

Dr Małgorzata Pośniak, Doc. Dr Hab. Zbigniew Makles Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Prace z użyciem gazów technicznych w butlach należą do prac wyjątkowo niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu pracownika. W zależności od rodzaju gazu zagrożenia te mogą mieć charakter toksyczny, pożarowy i wybuchowy. W artykule zaprezentowano wybrane informacje o gazach technicznych, znakowaniu butli i pojemników, bezpieczeństwie pracy, podstawach detekcji gazów oraz przepisach prawnych dotyczących gazów technicznych i obchodzenia się z nimi.


Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2005 str. 18-20

Dr Ewa Gawęda Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Inż. Dorota Kondej Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania drobnodyspersyjnych cząstek metali w powietrzu na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy z udziałem metali i ich związków. Podano przykłady procesów, w których cząstki wytwarzane są w sposób celowy oraz niepożądany. Poruszono problemy związane z przeprowadzeniem oceny narażenia zawodowego (pobieranie próbek, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń).


Ocena zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2002 str. 9-12

Dr Inż. Agnieszka Wolska, Mgr. Inż. Andrzej Pawlak Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

Wartykule przedstawiono naturalne oraz sztuczne źródła promieniowania nadfioletowego oraz omówiono skutki biologiczne jakie ono wywołuje w organizmie człowieka (skóra i oczy). Podano aktualnie obowiązujące najwyższe dopuszczalne wartości skuteczne napromienienia erytemalnego i koniunktywalnego. Następnie przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania nadfioletowego na różnych stanowiskach pracy, gdzie występuje intensywne promieniowanie nadfioletowe ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk spawalniczych oraz dokonano oceny zagrożenia pracowników tym promieniowaniem.


Materiały kompozytowe stosowane do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2001 str. 9-13

Dr Zygmunt Kubacki, Mgr. Inż. Adam Pościk, Mgr. Inż. Grzegorz Owczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy

Owówiono zagadnienia związane z jakością, produkcją i normalizacją w Polsce w zakresie spawalniczych tarcz i przyłbic. Przedstawiono metody badań materiałów kompozytowych przeznaczonych do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych oraz założenia szczegółowe dotyczące tych materiałów.


Ochrony spawalnicze oczu i twarzu nowej generacji
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2001 str. 10-13

Dr Zygmunt Kubacki, Mgr. Inż. Adam Pościk, Mgr. Inż. Grzegorz Owczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy

Omówiono zagrożenia oczu i twarzy występujące podczas spawania, dyrektywy nowego podejścia oraz przepisy normalizacyjne ustanowione w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie ochrony oczu i twarzy spawacza. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję i dobór spawalniczych przyłbic, tarcz, kapturów i filtrów oraz szybek ochronnych.