Szczególne rodzaje pracy
PROBLEMY ZAWODOWE PRACOWNIKÓW STARSZYCH

 

Przydatna literatura:

 

 1. Bugajska J.: Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy fizycznej osób starszych – wydatek energetyczny. CIOP-PIB, Warszawa, 2010
 2. Zużewicz K., Konarska M.: Praca zmianowa a wiek. CIOP-PIB, Warszawa, 2008
 3. Bugajska J.: Pracownicy starsi – możliwości i uwarunkowania fizyczne. CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 4. Widerszal-Bazyl M.: Stres pracowników starszych i jego ograniczanie. CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 5. Marszałek A, Bartkowiak G., Kamińska W., Stefko A.: Pracownicy starsi w warunkach gorącego środowiska. CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 6. Marszałek A.: Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika. CIOP-PIB, Warszawa, 2010
 7. Bugajska J.: Pracownicy starsi – możliwości i uwarunkowania fizyczne. CIOP-PIB. Warszawa, 2007.
 8. Widerszal-Bazyl M.: Stres pracowników starszych i jego ograniczanie. CIOP-PIB. Warszawa, 2007.
 9. Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Konarska M.: Zapobieganie wcześniejszej niezdolności do pracy. Założenia merytoryczne. CIOP-PIB. Warszawa, 2008.
 10. Aktywność zawodowa pracowników starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. CIOP-PIB. Warszawa, 2008.
 11. Bugajska J.: Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy fizycznej osób starszych – wydatek energetyczny. CIOP-PIB. Warszawa, 2010.
 12. Hildt-Ciupińska K. i wsp.: Dobre praktyki na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ - przykłady. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2012 (3): 12-15
 13. Bugajska J., Hildt-Ciupińska K.: Ocena działań ukierunkowanych na utrzymanie zatrudnienia przez starszych pracowników w Polsce. Medycyna Pracy 2012;63(4):453–462.
 14. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J.: Evaluation of activities and needs of older workers in the context of maintaining their employment. Medycyna Pracy 2013;64(3):00–00

 

 

Spis plakatów zamieszczonych w tekście:

 

1   I nagroda: Adrian Adam Ambrożewicz

2 Wyróżnienie: Patrycja Podkościelny

3 Wyróżnienie: Eugeniusz Skorwider

 

Plakaty powstały w ramach XXI edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy organizowanym przez CIOP-PIB.