Szczególne rodzaje pracy
PROBLEMY ZAWODOWE PRACOWNIKÓW STARSZYCH

Problemy zawodowe osób starszych -
Strategia Lizbońska, a aktywizacja zawodowa osób starszych


źródło: opracowania dr J. Bugajskiej oraz dr hab. n. med. Teresy Makowiec-Dąbrowskiej

Strategia Lizbońska stawia krajom członkowskim dwa cele do 2010 roku:


  • zwiększenie przecietnego wskaźnika zatrudnienia osób starszych (w wieku 55 - 64 lata) do 50%


  • podniesienie o 5 lat przeciętnego wieku wycofywania się z rynku pracy

Stworzenie zachęt do wydłużania aktywności zawodowej oraz usuwanie bodźców sprzyjających bierności zawodowej jest jednym z istotnych celów modernizacji modelu społecznego zawartego w Strategii Lizbońskiej.