Szczególne rodzaje pracy
PROBLEMY ZAWODOWE PRACOWNIKÓW STARSZYCH

 

Korzyści z zatrudniania i utrzymywania w zatrudnieniu pracowników starszych

 

Istnieje wiele korzyści z zatrudniania starszych pracowników, zarówno dla nich samych, jak i pracodawców, przedsiębiorstw, czy też społeczeństwa. Wśród korzyści dla pracodawców wymienia się:

-      zachowanie wiedzy, kompetencji, doświadczenia w przedsiębiorstwie

-      dbałość o wizerunek przedsiębiorstwa (kompetencje wynikające z różnorodności),

-      minimalizowanie kosztów związanych ze szkoleniem pracowników – młodszych przez starszych (mentoring) oraz starszych przez młodszych, szczególnie w zakresie nowych technologii informacyjnych (intermentoring),

-      pozyskiwanie pracowników w obszarach (zawodach), do których młodzi nie aplikują,

-      cechy pracowników 50+, m.in.: rzetelność, lojalność, zaufanie.

Za najważniejsze korzyści dla pracowników, uznaje się:

-      korzyści ekonomiczne,

-      możliwość pracy pomimo różnych obciążeń (zwłaszcza zdrowotnych)

-      satysfakcja z pracy,

-      poczucie własnej wartości,

-      poczucie „bycia potrzebnym” oraz wiele innych