Sprawy ogólne BHP
CHOROBY ZAWODOWE

 

Choroby zawodowe w Polsce - zarys statystyki 2015 r.

 

Źródło danych: Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U.: Choroby zawodowe w Polsce w 2015 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź, 2016.

Opracowanie danych: dr inż. M. Suchecka, CIOP-PIB

 

Zapadalność na choroby zawodowe w Polsce w okresie 2001-2015 przedstawiono na Rys. 1, Rys.2 i Rys. 3

 

 

 Rys.1. Liczba przypadków stwierdzonych chorób zawodowych w Polsce w latach 2001-2015

 

 

 

Rys.2. Współczynnik przypadków stwierdzonych chorób zawodowych na 100 tys. pracujących w Polsce w latach 2001-2015

 

 

 

Rys.3. Współczynnik przypadków stwierdzonych chorób zawodowych na 100 tys. zatrudnionych w Polsce w latach 2001-2015

 

W 2015 roku zanotowano w Polsce łącznie 2094 przypadki chorób zawodowych. Na Rys. 4 przedstawiono procentowy udział w tej liczbie najczęściej występujących jednostek chorobowych.

 

 

Rys.4. Procentowy udział poszczególnych jednostek chorobowych w ogólnej liczbie przypadków chorób zawodowych 2094, stwierdzonych w 2015 r.

 

 

 

Więcej aktualnych informacji nt. chorób zawodowych w Polsce można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, pod adresem http://www.imp.lodz.pl