Sprawy ogólne BHP
CHOROBY ZAWODOWE

 

Choroby zawodowe w Polsce - zarys statystyki 2013 r.

 

Źródło danych: Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Sobola W.: Choroby zawodowe w Polsce w 201 Sr., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź, 2014.

Opracowanie danych: dr inż. M. Suchecka, CIOP-PIB

 

Zapadalność na choroby zawodowe w Polsce w okresie 2001-2013 przedstawiono na Rys. 1, Rys.2 i Rys. 3

 

 

 Rys.1. Liczba przypadków stwierdzonych chorób zawodowych w Polsce w latach 2001-2013

 

 

 

Rys.2. Współczynnik przypadków stwierdzonych chorób zawodowych na 100 tys. pracujących w Polsce w latach 2001-2013

 

 

 

Rys.3. Współczynnik przypadków stwierdzonych chorób zawodowych na 100 tys. zatrudnionych w Polsce w latach 2001-2013

 

 

 

W 2013 roku zanotowano w Polsce łącznie 2214 przypadków chorób zawodowych. Na Rys. 4 przedstawiono procentowy udział w tej liczbie najczęściej występujących jednostek chorobowych.

 

 

Rys.4. Procentowy udział poszczególnych jednostek chorobowych w ogólnej liczbie przypadków chorób zawodowych 2214, stwierdzonych w 2013 r.

 

 

Na rys. 5 przedstawiono podział przypadków chorób zawodowych stwierdzonych w 2013 r. według Polskiej Klasyfikacji Działalności

 

 

 

Rys. 5. Procentowy podział liczby przypadków chorób zawodowych stwierdzonych w 2013 r. według Polskiej Klasyfikacji Działalności

 

Więcej aktualnych informacji nt. chorób zawodowych w Polsce można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, pod adresem http://www.imp.lodz.pl