Stanowiska pracy
MONITORY EKRANOWE

Praca z monitorem ekranowym

Promieniowanie i pole elektromagnetyczne

W przypadku komputerów, a zwłaszcza monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz emisja energii elekromagnetycznej: pola elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X, promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone.

Komputery zasilane energią elektryczną wytwarzają pewne ilości ciepła. Jest ono wydzielane na zewnątrz głównie z gorącym powietrzem  wywiewanym przez wentylatory komputera. W przypadku pojedynczych komputerów klasy PC, pobierających do 200 W mocy, ilość ciepła nie wpływa istotnie na mikroklimat pomieszczenia. Jednak przy wzroście liczby komputerów lub stosowaniu większych komputerów (np. serwerów sieciowych) może dojść do znacznego wzrostu temperatury w pomieszczeniu oraz wysuszenia powietrza, a w konsekwencji do nadmiernego wysuszania błony śluzowej oczu i skóry u  pracowników.

Emisja czynników elektromagnetycznych jest bardzo mała i natężenia w otoczeniu monitorów są znacznie mniejsze od maksymalnych poziomów uznawanych za bezpieczne. Ponadto  czynniki te nie stanowią zagrożenia dla życia ani zdrowia pracowników. Szczególnie promieniowanie X, ultrafioletowe i podczerwone są tak słabe, że zazwyczaj nie można ich zmierzyć aparaturą stosowaną na potrzeby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedynym problemem mogą być pola elektrostatyczne wytwarzane przez monitory starszej produkcji, które nie były wyposażone w antyelektrostatyczne powłoki ekranu. Mogą one wytwarzać nadmierne pola elektrostatyczne zwiększające osadzanie się zanieczyszczeń aerozolowych z powietrza na twarzy operatora.

Podstawowym problemem, z jakim spotykają się tu pracodawcy, jest niewiedza pracowników o nieistotnej dla zdrowia emisji elektromagnetycznej monitorów komputerowych. Pracownicy domagają się wykonywania pomiarów kontrolnych, jednak pomiary takie zawsze wykazują brak zagrożenia, a ze względu na brak wpływu warunków eksploatacji komputerów na natężenie ww. czynników, są w zasadzie zbędne i narażają pracodawcę na niepotrzebne koszty. Problem ten jest trudny do rozwiązania, gdyż tzw. „histeria elektromagnetyczna” jest ogólnoświatowym zjawiskiem psychologicznym, nie poddającym się racjonalnej argumentacji. Dla rozwiania obaw wskazane jest stosowanie komputerów możliwie najmniej ingerujących w środowisko pomieszczeń. Potwierdzeniem takiej cechy monitora jest certyfikat TCO’95 lub nowszy TCO’99, gwarantujący bardzo małą emisję elektromagnetyczną i hałasu, energooszczędność w wyniku zmniejszenia ilości wydzielanego ciepła, zabezpieczenia antyelektrostatyczne.