Stanowiska pracy
KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY

 

Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami
- J. Kamińska, T. Tokarski

Poradnik jest adresowany do osób pracujących z komputerami – zarówno tabletami i notebookami, czyli urządzeniami przenośnymi, jak i na stanowiskach pracy z jednym i wieloma monitorami. Zawarto w nim informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać ergonomiczne stanowiska pracy oraz zasad korzystania z urządzeń przenośnych. Czytelnik dowie się z lektury między innymi na jakie zagrożenia narażone są osoby pracujące na stałe lub sporadycznie przy monitorach, jakie są zalecenia i wskazówki dotyczące organizacji pracy, jaka jest ergonomiczna pozycja pod czas pracy z komputerem, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dopasowane zarówno do wymiarów antropometrycznych pracownika, jak i do wymagań pracy.

 

Pozycja dostępna cyfrowo:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-223-0
Rok wydania: 2019
Tematyka: Ergonomia


KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY - aspekty zdrowotne i ergonomiczne
- pod redakcją J. Bugajskiej wydanie trzecie zaktualizowane

W monografii omówiono aspekty zdrowotne pracy z komputerami, w tym jako najistotniejsze - obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ pracy z komputerami na choroby skóry i przebieg ciąży. Zawarto tu również wytyczne ergonomiczne, dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu oraz organizacji pracy, a także parametry środowiska pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne). W monografii uwzględniono zmiany w przepisach prawnych i poglądach na czynniki fizyczne występujące na komputerowych stanowiskach pracy. W wytycznych uwzględniono dane z odpowiednich norm polskich oraz normy międzynarodowej ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals).Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 148
ISBN: 83-7373-031-1
Rok wydania: 2003


SPRAWDŹ, CZY TWOJE STANOWISKO PRACY Z KOMPUTEREM JEST ERGONOMICZNE
- M. Konarska, A. Gedliczka

Broszura skierowana do osób, które same chcą ocenić prawidłowość własnego stanowiska pracy. Jej celem jest zachęcenie do zwrócenia uwagi na elementy stanowiska i organizacji pracy decydujące o jakości warunków pracy oraz ułatwienie ich poprawy we własnym zakresie.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBRok wydania: 2001