Stanowiska pracy
KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY


Sprawdź,
czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne ?

STRES I ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

 Praca w napięciu
to więcej błędów i stres
 
Przykładowe ćwiczenia relaksacyjne
 

 

Czy zadania, jakie masz do wykonania, są zróżnicowane?
Są różnorodne
Czasem zmieniają się
Są rutynowe

Czy masz wpływ na organizację swojej pracy?
Mam wpływ
Czasem mogę mieć wpływ
Nigdy nie mam wpływu

Czy często pracujesz pod presją narzuconych terminów wykonania zadań?
Bardzo rzadko
Czasem
Zwykle

Czy stosujesz chwilowe przerwy na odpoczynek wzroku i zmianę pozycji?
W miarę potrzeby
Nie zawsze jest czas na przerwy
Tempo pracy nie pozwala na chwilowe przerwy

Czy są problemy w kontaktach między pracownikami?
Brak problemów
Występują w okresach wytężonej pracy
Są konflikty

Czy masz poczucie uznania dla swojej pracy?
Mam poczucie uznania i możliwości rozwoju
Mam poczucie uznania, ale niepewność zatrudnienia
Odczuwam brak uznania, zagrożenie utratą pracy

Czy stosujesz ćwiczenia relaksacyjne?
Często, np. po każdej godzinie pracy
Czasem, gdy odczuwam ból, np. nadgarstków lub kręgosłupa
Nie stosuję