Poszkodowany oddycha - pozycja boczna (bezpieczna)

 

Jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo:

 • ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jeśli nie pogorszy to jego stanu
 • regularnie oceniaj prawidłowość oddychania.

 Pozycja bezpieczna

  Gdy oddychanie i krążenie krwi występują u poszkodowanego lub zostały przywrócone, ważne jest zapewnienie dobrej drożności i wentylacji. Należy przede wszystkim upewnić się, że język nie tamuje dróg oddechowych. Ważne jest także zminimalizowanie ryzyka zakrztuszenia się poszkodowanego własnymi wymiocinami. Z tych powodów powinien on być ułożony w pozycji ułatwiającej oddychanie. Zapobiega ona zapadaniu się języka, przez co jest możliwe utrzymanie drożności dróg oddechowych.

Przy układaniu poszkodowanego należy pójść na kompromis: ułożenie dokładnie na boku (ang. recovery position, wg Europejskiej Rady Resuscytacji) jest niewygodne, nie jest stabilne, powoduje nadmierne zgięcie boczne szyjnego odcinka kręgosłupa, ogranicza swobodny odpływ treści przez usta. Pozycja ta może być zastosowana, jeśli przewiduje się, że poszkodowany będzie krótko leżał na boku. Z kolei pozycja bliska leżeniu twarzą w dół (pozycja boczna ustalona wg NATO) może powodować niedostateczną wentylację w wyniku ograniczenia ruchów przepony i redukcji podatności klatki piersiowej oraz płuc. Pozycję tę lepiej stosować w przypadku pozostawienia poszkodowanego chwilowo bez opieki lub na dłuższy okres, np. w czasie wzywania pomocy.

   Zalecenia dla ratownika, ustalone przez NATO, są następujące:

 • rozepnij ubranie poszkodowanego, zdejmij mu okulary i wyjmij duże przedmioty z jego kieszeni
 • uklęknij obok poszkodowanego i upewnij się, że obydwie jego kończyny dolne leżą prosto
 • udrożnij jego drogi oddechowe, odchylając głowę i unosząc brodę
 • ułóż bliższą sobie kończynę górną poszkodowanego wzdłuż tułowia
 • przenieś drugą kończynę górną nad klatką piersiową i umieść dłonią zwróconą do dołu na barku bliższym sobie
 • chwyć pod kolanem kończynę dolną poszkodowanego leżącą bliżej ciebie i pociągnij ją do góry, nie odrywając stopy od podłoża

 

 Pozycja boczna wg NATOPozycja boczna wg NATO

Zegnij kończynę dolną w kolanie i odepchnij ją od siebie. Ułóż rękę poszkodowanego pod jego pośladkiem,
a swoje ręce na jego barku i biodrach

 

 • podłóż bliższą siebie rękę poszkodowanego pod jego pośladek
 • połóż jedną rękę na barku poszkodowanego leżącym dalej od ciebie, a drugą na dalej od ciebie leżącym biodrze i przyciągnij poszkodowanego do siebie, przewracając go na bok. Rękę poszkodowanego ułóż pod jego policzkiem, a drugą, wyprostowaną w łokciu, z tyłu

Pozycja boczna wg NATOPozycja boczna wg NATOPozycja boczna wg NATOPozycja boczna wg NATO
Przewracanie poszkodowanego na bok

 

 • popraw ułożenie poszkodowanego
 • odchyl głowę poszkodowanego, udrożniając drogi oddechowe
 • regularnie sprawdzaj oddychanie.

 Zasady postępowania według Europejskiej Rady Resuscytacji:

 • zdejmij okulary i rozepnij ubranie poszkodowanego
 • uklęknij obok poszkodowanego i upewnij się, że obie jego kończyny dolne są wyprostowane
 • przesuń jego kończynę górną, bliższą sobie, w bok
 • chwyć za kolano i rękę poszkodowanego po jego drugiej stronie
 • zbliż kolano do ręki i pociągnij je do siebie
 • popraw tę kończynę dolną tak, aby oba stawy, biodrowy i kolanowy, były zgięte pod kątem prostym
 • odchyl głowę poszkodowanego, aby się upewnić, że drogi oddechowe są udrożnione
 • regularnie sprawdzaj oddychanie.

Pozycja boczna wg Europejskiej Rady ResuscytacjiPozycja boczna wg Europejskiej Rady Resuscytacji

Przesuń kończynę górną poszkodowanego w bok, chwyć za drugą rękę i kolano

 

Pozycja boczna wg Europejskiej Rady ResuscytacjiPozycja boczna wg Europejskiej Rady Resuscytacji 

Zbliż kolano do ręki i pociągnij je do siebie

 

Pozycja boczna wg Europejskiej Rady ResuscytacjiPozycja boczna wg Europejskiej Rady Resuscytacji

Ułóż odpowiednio kończyny poszkodowanego

 

  Zaleca się jednak, aby w tej pozycji poszkodowany leżał krótko.

  Poniżej przedstawiono sześć zasad, których należy przestrzegać podczas postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym, spontanicznie oddychającym:

 • ułożenie poszkodowanego powinno być jak najbardziej zbliżone do pozycji bocznej, z odchyloną głową w celu umożliwienia swobodnego odpływu zawartości jamy ustnej
 • ułożenie powinno być stabilne
 • należy unikać jakiegokolwiek ucisku na klatkę piersiową, mogącego upośledzać oddychanie
 • ze względu na możliwość uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa powinna istnieć możliwość łatwego i bezpiecznego odwracania poszkodowanego na bok i na plecy
 • należy zapewnić możliwość dostępu do dróg oddechowych poszkodowanego i do ich obserwacji
 • pozycja sama w sobie nie może spowodować żadnych obrażeń poszkodowanego.