Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

 

  Warunkiem prawidłowego zaprojektowania i wdrożenia systemu pierwszej pomocy w środowisku pracy, a także gwarancją sukcesu są odpowiednio przygotowani i zaangażowani ludzie z adekwatnym do potrzeb systemu poziomem wiedzy oraz umiejętnościami. Poziom tego „odpowiednio” wiąże się ze specyfiką przedsiębiorstwa i występujących w nim zagrożeń, dlatego projektując system i planując działania niezbędne do jego wdrożenia należy uwzględnić warunki, w jakich będzie on realizowany.
  

  Obecność w systemie pierwszej pomocy tzw. „czynnika ludzkiego” wiąże się z koniecznością uwzględnienia w planowanych działaniach elementów psychospołecznych związanych ze sposobem reagowania człowieka na sytuacje anormalne (do takich można zaliczyć wypadek przy pracy), jego umiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz realizowania zadań w sytuacji nietypowej w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych. Od pracownika wyznaczonego do udzielania pierwszej pomocy oczekuje się bowiem nie tylko udzielenia takiej pomocy, lecz także udzielenia wsparcia poszkodowanemu, a niejednokrotnie również skutecznego skomunikowania się ze służbami ratowniczymi. I o ile w codziennej pracy ostatnie dwa elementy, tj. wsparcie społeczne i komunikacja, są znaczące i powinno się doskonalić kompetencje pracowników w tym zakresie, o tyle w sytuacji wypadku przy pracy nabierają one nowego znaczenia i dla prawidłowego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy nie można ich pominąć.
  

  W sytuacji dezorganizującej funkcjonowanie środowiska pracy, jaką niewątpliwie jest wypadek przy pracy, prawidłowa komunikacja pojawia się w wielu działaniach wynikających z systemowego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, np. w analizie zaistniałej sytuacji (prawidłowy kontakt ze świadkami wypadku) czy innych działaniach systemowych (prawidłowy, zorganizowany kontakt ze służbami ratowniczymi i przełożonymi). Traktując wypadek przy pracy jako sytuację kryzysową dla przedsiębiorstwa, należy przewidzieć także konieczność komunikowania się z mediami, społecznością lokalną lub firmami z najbliższego otoczenia.