Złamanie czaszki

 

Złamanie czaszki następuje w wyniku bezpośredniego urazu lub upadku. Typowe objawy złamania to:

  • ból w miejscu urazu i całej głowy
  • zniekształcenie kości czaszki
  • czasem utrata przytomności.

   Pierwsza pomoc polega na ułożeniu poszkodowanego na zdrowym boku, w pozycji bocznej ustalonej.