Ogólne zasady udzielania pomocy w złamaniach

 

 • Nie wolno wykonywać żadnych ruchów i naginań w miejscu domniemanego lub pewnego złamania. Grozi to dodatkowym uszkodzeniem okolicznych tkanek oraz samej kości.
 • Ranę w miejscu urazu należy nakryć jałowym opatrunkiem, najlepiej jałową gazą.
 • Poszkodowanego należy ułożyć w bezpiecznej pozycji, a miejsce złamania unieruchomić odpowiednio do okolicy urazu.
 • Nie należy nastawiać złamań i zwichnięć, a jedynie je unieruchamiać.
 • Przy złamaniach należy unieruchamiać dwa sąsiednie stawy.
 • Dalszą część kończyny należy „dopasowć” do bliższej części.
 • Kończyny górne unieruchamia się do tułowia, a dolne – jedna do drugiej.
 • Należy walczyć z rozwijającym się wstrząsem, układając poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej i uważając przy tym, aby nie poruszać uszkodzoną kością.
 • Nie wolno stosować ułożenia przeciwwstrząsowego przy złamaniach czaszki, miednicy i kręgosłupa.
 • Nie należy podawać poszkodowanemu płynów i jedzenia. Spowoduje to utrudnienie przy ewentualnym znieczulaniu ogólnym, koniecznym do nastawienia kości.
 • Nigdy nie wolno poruszać okolicy urazu w celu potwierdzenia rozpoznania złamania. Powiększa to rozmiary uszkodzenia tkanek.
 • W każdym przypadku złamania należy wezwać pogotowie.

Udzielanie pomocy w złamaniach      Udzielanie pomocy w złamaniach

 

Udzielanie pomocy w złamaniach        Udzielanie pomocy w złamaniach   

Szczególnie ostrożnie postępuj w czasie zdejmowania hełmu z głowy motocyklisty.
Najpierw rozepnij pasek pod szyją i uchwyć żuchwę, podtrzymując szyję. Wtedy drugi ratownik może ostrożnie zsunąć hełm z głowy