Opatrunki

 

  Do zabezpieczenia rany na kończynie wykorzystuje się najczęściej opatrunek osobisty. Ewentualnym dodatkowym zabezpieczeniem jest kodofix.

 

  

Sposób użycia opatrunku osobistego

 

 W ten sposób można wykonać opatrunek ostateczny i transportowy oraz miejscowy opatrunek uciskowy. Drobne rany na całym ciele można zaopatrzyć konfekcjonowanymi fabrycznie, sterylnymi przylepcami z gazą.

 

 

Opatrunek przylepcowy

 

  Opatrunek na ranę z ciałem obcym wykonuje się ze zwiniętych bandaży układanych wokół tego ciała. W zależności od rozmiarów ciała obcego, przykrywa się je opatrunkiem pokrywającym lub nie. Należy przyjąć, że ponad 1,5-centymetrowe ciała obce pozostawia się nieprzykryte.

  Opatrunki głowy, np. w przypadku oskalpowania, wykonuje się z jałowej gazy i kodofixu.

 

Opatrunek głowy  

Opatrunek głowy

 

Podczas zaopatrywania ran nie wolno [11]:

  • usuwać z nich ciał obcych, chyba że jest to całkowicie bezpieczne
  • zakładać żadnych, wąskich czy szerokich, opasek uciskowych nad tętnicami
  • zdejmować opatrunku uciskowego w celu sprawdzenia, czy krwawienie ustało
  • unosić nóg poszkodowanego, jeśli podejrzewa się uraz kręgosłupa
  • kłaść lodu bezpośrednio na skórę
  • zakładać opatrunku uciskowego bezpośrednio na ciało obce w ranie oraz na ranę nad złamaną kością
  • zastawiać poszkodowanego bez opieki, jeśli podejrzewa się pęknięcie kości czaszki
  • lekceważyć nawet najmniejszych skaleczeń, ponieważ mogą być źródłem zakażeń
  • zakładać opatrunku uciskowego tak, aby zahamował dopływ krwi do zranionej kończyny – tętno powinno być zawsze wyczuwalne.