ANKIETA

 

 

The offer of Hottinger Bruel & Kjaer includes measuring equipment used mainly for measuring and analyzing in the field of sound and vibrations. The company, with 80 years of tradition, offers the highest quality and precision transducers and measuring systems. The numerous instruments offered by the company include measuring microphones, normalizing systems, accelerometers, sound and vibration meters, noise dosimeters, systems for measuring, acquisition and analysis of signals (spectrum analyzers), digital recorders, vibration exciters.

 

PATRONAT

 

       
 

ANKIETA

nt. miesięcznika
"Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka"

 

W ankiecie prosimy Państwa o ocenę miesięcznika popularnonaukowego "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" oraz sugestie dotyczące jego ewentualnych modyfikacji.
Prosimy wypełnić poniższy formularz i nacisnąć przycisk Wyślij
Odpowiedzi na pytania oznaczone "*" są obowiązkowe.

 

  Część I

 

 1. Czy prenumeruje Pani/Pan miesięcznik "Bezpieczeństwo Pracy"*?

  tak, prenumeruję bezpośrednio w redakcji
  tak, prenumeruję za pośrednictwem firmy kolportażowej (Ruch, Kolporter etc.)
  nie, ale czytam go okazjonalnie
  nie prenumeruję i nie czytam

 2. W przypadku wybrania negatywnej odpowiedzi w punkcie 1, prosimy o wskazanie, co zachęciłoby Panią/Pana do prenumeraty "BP":

 

  Część II

 

 1. Czy Pani/Pana zdaniem informacje i teksty publicystyczne są pisane w sposób:*

  ciekawy i zrozumiały
  ciekawy, ale trudny w odbiorze
  nieciekawy, chociaż zrozumiały
  nieciekawy, niezrozumiały

 2. Czy Pani/Pana zdaniem artykuły naukowe są pisane w sposób:*

  ciekawy i zrozumiały
  ciekawy, ale trudny w odbiorze
  nieciekawy, chociaż zrozumiały
  nieciekawy, niezrozumiały

 3. Czy teksty publicystyczne oraz informacyjne publikowane w "BP" w ostatnich latach (relacje z wydarzeń związanych z bhp etc.) są Pani/Pana zdaniem:*

  ciekawe i przydatne
  ciekawe, ale nieprzydatne
  nieciekawe i nieprzydatne
  nie czytam

 4. Czy relacje z posiedzeń Rady Ochrony Pracy są Pani/Pana zdaniem:*

  ciekawe i przydatne
  ciekawe, ale nieprzydatne
  nieciekawe i nieprzydatne
  nie czytam

 5. Czy teksty naukowe publikowane w ostatnich kilku latach w "BP" są Pani/Pana zdaniem:*

  zbyt długie
  zbyt krótkie
  odpowiednie
  nie czytam

 6. Czy Pani/Pana zdaniem w "BP" należałoby publikować więcej:*

  artykułów o charakterze informacyjnym
  artykułów o charakterze naukowym
  artykułów o charakterze poradnikowym, w tym dotyczących dobrych praktyk w przedsiębiorstwach
  obecne proporcje są właściwe

 7. Które spośród wymienionych tematów artykułów uważa Pani/Pan za najciekawsze w kolejności od 1-"bardzo ciekawy" do 5-"zupełnie nieciekawy": *

    bardzo ciekawy ciekawy przeciętnie ciekawy nieciekawy zupełnie nieciekawy
  1 2 3 4 5
  Filtracja i wentylacja
  Czynniki chemiczne
  Czynniki biologiczne
  Czynniki psychospołeczne
  Ergonomia
  Bioelektromagnetyzm
  Wibroakustyka
  Technika bezpieczeństwa
  Środki ochrony indywidualnej
  Prawo i edukacja
  Zarządzanie i ekonomia
  Odpowiadamy na pytania
  Doniesienia z zagranicy
  Aktualności z kraju
  Dobre praktyki

 8. Proszę podać przykłady tematów, których Pani/Pana zdaniem brakuje w "BP": 9. Czy szatę graficzną, sposób łamania tekstów, ilustracje (zdjęcia, wykresy, rysunki) ocenia Pani/Pan jako:*

  atrakcyjne i przejrzyste, ułatwiające lekturę
  przeciętne, poprawne
  nieciekawe i nieprzykuwające uwagi

 10. Czy Pani/Pana zdaniem okładki "BP" są:*

  1. interesujące pod względem graficznym

   TAK
   RACZEJ TAK
   NIE MAM ZDANIA
   RACZEJ NIE
   NIE

  2. powiązane z tematem przewodnim numeru w czytelny sposób

  3. TAK
   RACZEJ TAK
   NIE MAM ZDANIA
   RACZEJ NIE
   NIE
 11.  

 12. Dodatkowe uwagi i sugestie dotyczące miesięcznika, które chce Pani/Pan, przekazać - nieujęte we wcześniejszych pytaniach:

 

UWAGA: Przycisk Wyślij jest nieaktywny do momentu udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone "*".


Streszczenia roczników
2022 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer
 
Najnowszy numer

 

Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka

 

 

nr 9
Wrzesień 2018

 

 

zobacz