ANKIETA

nt. miesięcznika
"Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka"

 

W ankiecie prosimy Państwa o ocenę miesięcznika popularnonaukowego "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" oraz sugestie dotyczące jego ewentualnych modyfikacji.
Prosimy wypełnić poniższy formularz i nacisnąć przycisk Wyślij
Odpowiedzi na pytania oznaczone "*" są obowiązkowe.

 

  Część I

 

 1. Czy prenumeruje Pani/Pan miesięcznik "Bezpieczeństwo Pracy"*?

  tak, prenumeruję bezpośrednio w redakcji
  tak, prenumeruję za pośrednictwem firmy kolportażowej (Ruch, Kolporter etc.)
  nie, ale czytam go okazjonalnie
  nie prenumeruję i nie czytam

 2. W przypadku wybrania negatywnej odpowiedzi w punkcie 1, prosimy o wskazanie, co zachęciłoby Panią/Pana do prenumeraty "BP":

 

  Część II

 

 1. Czy Pani/Pana zdaniem informacje i teksty publicystyczne są pisane w sposób:*

  ciekawy i zrozumiały
  ciekawy, ale trudny w odbiorze
  nieciekawy, chociaż zrozumiały
  nieciekawy, niezrozumiały

 2. Czy Pani/Pana zdaniem artykuły naukowe są pisane w sposób:*

  ciekawy i zrozumiały
  ciekawy, ale trudny w odbiorze
  nieciekawy, chociaż zrozumiały
  nieciekawy, niezrozumiały

 3. Czy teksty publicystyczne oraz informacyjne publikowane w "BP" w ostatnich latach (relacje z wydarzeń związanych z bhp etc.) są Pani/Pana zdaniem:*

  ciekawe i przydatne
  ciekawe, ale nieprzydatne
  nieciekawe i nieprzydatne
  nie czytam

 4. Czy relacje z posiedzeń Rady Ochrony Pracy są Pani/Pana zdaniem:*

  ciekawe i przydatne
  ciekawe, ale nieprzydatne
  nieciekawe i nieprzydatne
  nie czytam

 5. Czy teksty naukowe publikowane w ostatnich kilku latach w "BP" są Pani/Pana zdaniem:*

  zbyt długie
  zbyt krótkie
  odpowiednie
  nie czytam

 6. Czy Pani/Pana zdaniem w "BP" należałoby publikować więcej:*

  artykułów o charakterze informacyjnym
  artykułów o charakterze naukowym
  artykułów o charakterze poradnikowym, w tym dotyczących dobrych praktyk w przedsiębiorstwach
  obecne proporcje są właściwe

 7. Które spośród wymienionych tematów artykułów uważa Pani/Pan za najciekawsze w kolejności od 1-"bardzo ciekawy" do 5-"zupełnie nieciekawy": *

    bardzo ciekawy ciekawy przeciętnie ciekawy nieciekawy zupełnie nieciekawy
  1 2 3 4 5
  Filtracja i wentylacja
  Czynniki chemiczne
  Czynniki biologiczne
  Czynniki psychospołeczne
  Ergonomia
  Bioelektromagnetyzm
  Wibroakustyka
  Technika bezpieczeństwa
  Środki ochrony indywidualnej
  Prawo i edukacja
  Zarządzanie i ekonomia
  Odpowiadamy na pytania
  Doniesienia z zagranicy
  Aktualności z kraju
  Dobre praktyki

 8. Proszę podać przykłady tematów, których Pani/Pana zdaniem brakuje w "BP": 9. Czy szatę graficzną, sposób łamania tekstów, ilustracje (zdjęcia, wykresy, rysunki) ocenia Pani/Pan jako:*

  atrakcyjne i przejrzyste, ułatwiające lekturę
  przeciętne, poprawne
  nieciekawe i nieprzykuwające uwagi

 10. Czy Pani/Pana zdaniem okładki "BP" są:*

  1. interesujące pod względem graficznym

   TAK
   RACZEJ TAK
   NIE MAM ZDANIA
   RACZEJ NIE
   NIE

  2. powiązane z tematem przewodnim numeru w czytelny sposób

  3. TAK
   RACZEJ TAK
   NIE MAM ZDANIA
   RACZEJ NIE
   NIE
 11.  

 12. Dodatkowe uwagi i sugestie dotyczące miesięcznika, które chce Pani/Pan, przekazać - nieujęte we wcześniejszych pytaniach:

 

UWAGA: Przycisk Wyślij jest nieaktywny do momentu udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone "*".


Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer