8. SMAT-AUDYT

 

Nazwa firmy: Fiat Auto Poland S.A.

 

Dziedzina gospodarki/branża: Automotive
Liczba pracowników (lub klasyfikacja małe/średnie/duże): Duże - 3334 osób

 

Tytuł dobrej praktyki:  SMAT  AUDYT

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
              (powód podjęcia tematu)

Ukierunkowanie każdego szczebla zarządzania w Zakładzie (od dyrektora do pracownika liniowego) na identyfikowanie niebezpiecznych zachowań  mogących być przyczyną FA (pierwsza pomoc) i LTA (wypadek absencyjny) oraz podejmowanie działań przeciwdziałających ich ponownemu wystąpieniu (działania miękkie np. szkolenie lub działania twarde: np. rozwiązania techniczne).

SMAT Audyt skupia uwagę pracowników na bezpieczeństwie. Pokazuje czy zasady bezpieczeństwa są zrozumiane i stosowane. Pomaga znaleźć słabe punkty procesu produkcyjnego. Identyfikuje punkty, w których ludzie podejmują ryzyko.

Na druku znajduje się osobna pozycja, w której można zanotować zidentyfikowane niebezpieczne uwarunkowania mogące mieć wpływ na wystąpienie zdarzeń. Przy pomocy  tego druku możemy również obserwować zachowania pracowników firm zewnętrznych.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie

 

2923 osoby

 

      3.     Opis podjętych działań (z podaniem etapów)

 

  • Stworzenie druku SMAT zawierającego kategorie obserwacji (5) w formie rysunków ułatwiających zakwalifikowanie niebezpiecznego zachowania.
  • Szkolenie pracowników za pomocą lekcji jednotematycznych (szkolenie teoretyczne) – przygotowano 6 lekcji.
  • Szkolenie praktyczne – przeprowadzenie pierwszego SMAT Audytu przy asyście inspektora BHP. Nauka dialogu po przeprowadzonym SMAT Audycie
    z obserwowanym pracownikiem.
  • Stworzenie piramidy „Zarządzania Bezpieczeństwem” z przypisaniem częstotliwości przeprowadzania Audytu przez każdy poziom zarządzania.

 

      4.     Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy
              (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników)

 

 Umiejętność obserwacji i reagowania na niebezpieczne zachowania. Wzrost kultury bezpieczeństwa i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ponad rok bez wypadku (ostatni wypadek 16.04.2013 r.)

 

      5.     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy

 

3000 osób

 

      6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa

 

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Wnioski/uwagi

 

Rozwiązanie w postaci SMAT Audytu jest ukierunkowane na obserwację pracownika na jego stanowisku pracy. Polega na promowaniu bezpiecznych zachowań i identyfikowaniu niebezpiecznych zachowań . Czas trwania SMAT Audytu to ok. 15-30 minut tak aby obserwowany pracownik „przyzwyczaił” się do obecności osoby audytującej i wykonywał swoją pracę w sposób zwyczajowy. Przewidziany czas audytu umożliwi nam obserwację kilku, kilkunastu cykli pracy. Podczas obserwacji pracownicy chętnie rozmawiają zgłaszając propozycje poprawy.

SMAT Audyt jest anonimowy, nie wpisujemy danych osoby obserwowanej.

Każdy SMAT Audyt musi zakończyć się przekazaniem informacji zwrotnej obserwowanemu pracownikowi. Należy podkreślić, promować bezpieczne zachowania, podjąć z pracownikiem rozmowę na temat zaobserwowanego niebezpiecznego zachowania, by znaleźć przyczynę i wspólnie pomyśleć nad działaniami jakie można podjąć by przeciwdziałać ich ponownemu wystąpieniu w przyszłości.

SMAT Audyt oraz działania po jego zakończeniu mają obrać formę dialogu i nauczyć pracowników jak rozmawiać i reagować na niebezpieczne zachowania popełniane w ich otoczeniu. Eliminacja często spotykanej agresji na rzecz partnerskiej rozmowy.

Stworzono piramidę „zarządzania bezpieczeństwem” z przypisaniem częstotliwości przeprowadzania SMAT Audytu na każdym jej szczeblu.

  • Dyrektor – 1 raz w miesiącu
  • Szef jednostki oraz kierownik zarządzania operacyjnego: 2 razy w miesiącu
  • Kierownik odcinka: 4 razy w miesiącu
  • Team Leader: zarządza pracownikami i wyznacza jednego pracownika w tygodniu, który przeprowadzi SMAT Audyt (zgodnie z harmonogramem).

 

      8.     Kontakt:

 

Fiat Auto Poland S.A.
Adres: 43-100 Tychy, ul. Turyńska 100