Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2021)

 

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 8 listopada

Koszt: 260 zł 

więcej informacji

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 17 listopada

Koszt: 300 zł

więcej informacji

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 30 września - 1 października

Koszt: 550 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 18-20 października

Koszt: 700 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 20-22 września - BRAK MIEJSC

Koszt: 800 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 1-2 grudnia

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 15-16 listopada

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 25-27 października

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 15-17 listopada

Koszt: 800 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 8-10 listopada

Koszt: 800 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 6-8 grudnia

Koszt: 450 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 15-16 listopada

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 4-6 października

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 29-30 listopada

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin:

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)

Termin:

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady

prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 28-29 października

Koszt: 450 zł 

więcej informacji

 

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Środki ochrony indywidualnej - charakterystyka oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy na temat:
• konstrukcji środków ochrony indywidualnej,
• wymagań dla środków ochrony indywidualnej (m.in. wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie 89/686/EWG i normach zharmonizowanych),
• sposobów prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
• zasad stosowania środków ochrony indywidualnej,
• metod zarządzania środkami ochrony indywidualnej w zakładzie pracy.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik powinien umieć:
• określić cechy, jakimi powinny charakteryzować się środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed określonymi zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy
• prawidłowo identyfikować elementy znakowania środków ochrony indywidualnej,
• dokonać właściwego doboru środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy, na których występuje szereg różnorodnych zagrożeń (np. promieniowanie optyczne, zagrożenia mechaniczne, chemiczne, biologiczne, itp.),
• określić zasady prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej oraz metody zarządzania tymi środkami na poziomie zakładu pracy.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
ramowy program szkoleń

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB.

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Zakwaterowanie:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź
http://csk.uni.lodz.pl/noclegi

Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl,  krswi@ciop.pl

Miejsce szkolenia:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Ochron Osobistych
ul. Wierzbowa 48
90 – 133 Łódź