Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2017)

 

Rozpoznanie zagrożeń elektromagnetycznych w przedsiębiorstwie i dobór środków ochronnych - Warsztaty specjalistyczne

Termin szkolenia: 

3 lutego
24 lutego

11 maja

18 września

6 listopada

Koszt szkolenia: 300zł 

więcej informacji  

 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)

Termin szkolenia

18-19 września

Koszt szkolenia: 600 zł 

więcej informacji  

  

Środki ochrony indywidualnej - charakterystyka oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin szkolenia:

18-19 września

Koszt szkolenia: 450 zł 

więcej informacji  

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin szkolenia

23-24 lutego
25-26 września

Koszt szkolenia: 550 zł 

więcej informacji  

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin szkolenia:

12-14 czerwca

27-29 września
4-6 grudnia

Koszt szkolenia: 450zł

 więcej informacji  

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin szkolenia:

30-31 marca
9-10 października

Koszt szkolenia: 550 zł 

  więcej informacji  

  

Szkolenie z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin szkolenia:

24-26 maja
9-11 października

Koszt szkolenia: 600 zł 

więcej informacji   

  

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin szkolenia

13–15 marca
16-18 października

Koszt szkolenia: 800 zł 

więcej informacji  

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły poprzez stosowanie środków ochrony zbiorowej

Termin szkolenia

17-19 maja
18-20 października

Koszt szkolenia: 650 zł

więcej informacji  

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin szkolenia:

15-16 maja
23-24 października

Koszt szkolenia: 500 zł 

więcej informacji  

  

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin szkolenia:  

20-21 lutego
24-26 października

Koszt szkolenia: 700 zł 

 więcej informacji  

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin szkolenia: 

20-22 marca
6-8 listopada

Koszt szkolenia: 800 zł 
(Dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem 
- koszt 600 zł) 

więcej informacji  

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin szkolenia:

10-12 kwietnia
8-10 listopada

Koszt szkolenia: 800 zł

więcej informacji  

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin szkolenia:

27-29 marca
13-15 listopada

Koszt szkolenia: 700 zł

więcej informacji  

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin szkolenia:

22-23 maja
20-21 listopada

Koszt szkolenia: 550 zł 

więcej informacji  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych z punktu widzenia podwykonawców i generalnych wykonawców

Termin szkolenia: 

28 lutego
23 listopada

Koszt szkolenia: 260zł 

  więcej informacji  

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin szkolenia: 

3-5 kwietnia
5-7 grudnia

Koszt szkolenia: 700 zł   

więcej informacji  

 

Zagrożenia atmosferą wybuchową w miejscu pracy

Przygotowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchemnie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Termin szkolenia:

8-10 maja
11-13 grudnia

Koszt szkolenia:  600 zł 

więcej informacji  

 

Nanomateriały w środowisku pracy. Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka i ochrona pracowników przed nanomateriałami

Termin szkolenia:

5-6 czerwca

Koszt szkolenia: 450zł 

więcej informacji  

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów środowiskowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien znać:

• podstawowe pojęcia, definicje, określenia,

• skutki nadmiernego termicznego obciążenia organizmu,

• elementy strategii szacowania ryzyka,

• klasyfikację środowisk termicznych i umie dokonać selekcji normatywów
   higienicznych do oceny strefy komfortu i wielkości obciążenia,

• kanały produkcji i rozpraszania ciepła pomiędzy człowiekiem i środowiskiem
   termicznym,

• ogólną postać równania bilansu cieplnego,

• czynniki wpływające na wymianę ciepła,

• metody oceny obciążenia termicznego - wskaźniki WBGT, IREQ i WCl,

• zasady oceny i sposób definiowania komfortu cieplnego - wskaźniki PMV i PPD

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Ergonomii i Zakładu Ochron Osobistych

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w ćwiczeniach i zaliczenie testu. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia
 uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl ; krswi@ciop.pl)

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93