Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2022)

 

Metody badania olśnienia przykrego na stanowiskach pracy we wnętrzach oraz na zewnętrznych stanowiskach pracy

Termin: 27-28 stycznia 2022 odwołane

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 18 października 24 listopada 2022

Koszt: 260 zł 

więcej informacji

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 21-22 lutego 2022

Koszt: 400 zł

więcej informacji

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 28-29 kwietnia 29-30 września 2022

Koszt: 550 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 28-30 marca 10-12 października 2022

Koszt: 700 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 07-09 marca 03-05 października 2022

Koszt: 800 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 25-26 kwietnia 14-15 listopada 2022

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 20-21 kwietnia-odwołane 12-13 grudnia 2022

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 25-27 kwietnia 07-09 listopada 2022

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 09-11 maja 19-21 września 2022

Koszt: 800 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 16-18 maja 21-23 listopada 2022

Koszt: 800 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 17-19 maja 5-7 grudnia 2022

Koszt: 450 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 23-24 maja 26-27 września 2022

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 30 maj-1 czerwca szkolenie odwołane 14-16 listopada 2022

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 6-7 czerwca 2022 szkolenie odwołane

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 5-7 grudnia

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady

prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 3-4 listopada 2022

Koszt: 450 zł 

więcej informacji

 

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły poprzez stosowanie środków ochrony zbiorowej

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników laboratoriów środowiskowych, służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, w których są emitowane pyły, kadry zarządzającej w zakresie ograniczania ryzyka zawodowego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

• umieć rozpoznawać potencjalne źródła emisji pyłów występujących w środowisku pracy,

• znać skutki szkodliwego oddziaływania pyłów występujących w środowisku pracy na organizm człowieka,

• znać zasady pomiaru parametrów pyłów istotnych z uwagi na ich szkodliwość dla człowieka,

• umieć interpretować wyniki uzyskane z badań parametrów pyłów w celu dokonania oceny narażenia na pyły,

• wiedzieć, jak dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pyły,

• wiedzieć, jak można ograniczać narażenie na pyły w środowisku pracy, przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej przed pyłami (hermetyzacja, systemy wentylacji ogólnej i miejscowej, urządzenia filtracyjno-wentylacyjne, filtry powietrza).

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, głównie specjaliści z zakresu rozpoznawania, badania i eliminowania pyłów występujących w środowisku pracy.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w wykładach i warsztatach.
Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia
 uczestnictwa należy przesłać (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl)

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93