Polecane publikacje

 

Wybrane publikacje ETUC z 2019 r.

 

Rebalance. Urzeczywistnianie celów dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

 

Publikacja dostępna w jęz., polskim: https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2019-12/744-Etuc-Short-PL-draft2.pdf


13 czerwca 2019 r. przyjęto nową dyrektywę UE ws. równowagi między życiem zawodowym a czasem wolnym pracownika. Nowa dyrektywa będzie mieć zasadnicze znaczenie dla implementacji rozwiązań dążących do wprowadzania i doskonalenia równowagi praca - życie pozazawodowe w większości państw członkowskich. Wymaga jednak właściwej transpozycji do przepisów krajowych oraz odpowiedniego wdrażania. Dla ułatwienia tego procesu Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ETUC opracowała 'narzędziownik' pt. "Rebalance. Urzeczywistnianie celów dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym".

Narzędziownik ma pomóc organizacjom członkowskim lepiej współpracować na poziomie krajowym w zakresie zapewniania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zawiera informacje na temat procesu transpozycji nowej dyrektywy, ewentualnych przeszkód na drodze do właściwej transpozycji oraz argumentów przemawiających za potrzebą wprowadzenia wymiernych ulepszeń w przepisach prawnych i w praktyce.